Наукова діяльністьНауково-дослідні роботи

Прикладна наукова робота на тему “Моделювання та розробка алгоритмів криптоаналізу з використанням паралельних та розподілених комп’ютерних систем”

Оприлюднено

(Development and simulation of cryptanalysis  algorithms using parallel and distributed computer systems)

Номер державної реєстрації теми: №0111U002595 (ВК 34-11)

Робота присвячена розробці моделей, алгоритмів та програмного забезпечення оптимальних обчислень у паралельних та розподілених комп'ютерних системах, що стосуються криптоаналізу. Об'єктом дослідження є алгоритми шифрування, які використовуються для захисту інформації в сучасних мережах передачі даних, зокрема асиметричні та симетричні криптоалгоритми. Предметом дослідження є сучасні алгоритми шифрування, методи криптоаналізу, алгоритми паралельної та розподіленої обробки даних, паралельні та розподілені комп'ютерні системи.

(The science work devoted to the development of the models and the algorithms for optimal computing in parallel and distributed computer systems relating to cryptanalysis. The research deals with encryption algorithms which are used to protect information in modern data networks, including asymmetric and symmetric cryptographic algorithm. Research is devoted to modern encryption algorithms, methods of cryptanalysis, parallel algorithms and distributed computing, parallel and distributed computer systems.)

Строки виконання: з 01.03.2011 р. по 31.12.2013 р.

Керівник: Лупенко Сергій Анатолійович.

Виконавці: Луцків Андрій Мирославович, Осухівська Галина Михайлівна, Пастух Олег Анатолійович,Митник Микола Мирославович, Загородна Наталія Володимирівна,Хомів Богдан Арсенович, Лобур Тарас Богданович, Дем`янчук Нестор Романович, Яцишин Василь Володимирович, Жаровський Руслан Олегович, Горкуненко Андрій Борисович, Швед Ярослав Леонідович, Дуриш Юрій Петрович,Вітрук Ігор Вікторович, Крутих Максим Валерійович, Кондрацький Юрій Орестович, Геник Дмитро Миколайович, Мороз Ростислав Ігорович, Кравець Олег Степанович, Новак Назарій Олександрович

(завершена)

Коментування вимкнено