Спеціальність Комп’ютерна інженерія

Спеціальність (код 123) Комп'ютерна інженерія  

Комп'ютерна інженерія - це галузь знань, що об'єднує інформатику та комп'ютерні мережеві технології, частини електротехніки та програмної інженерії, необхідні для проектування та створення комп'ютерних систем, тобто апаратного та програмного забезпечення.

Комп'ютерна інженерія поєднує компетенції з проектування, реалізації, впровадження й супроводу програмного та апаратного забезпечення комп’ютерних систем різного призначення.

Комп’ютерна Інжене́рія (від лат. ingenium — здібність, винахідливість у галузі комп’ютерних систем різного призначення; англ. computer engineering) — галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень теоретичної науки (інформатики, прикладної математики, фізики, логіки) до вирішення прикладних задач. Це реалізується шляхом застосування як наукових знань, так і практичного досвіду (інженерних навичок, умінь) до створення (перш за все проектування) або вдосконалення (модернізації, рефакторингу) технологічних обчислювальних процесів та комп’ютерних систем, що реалізують такі процеси.

Ми здійснюємо навчання комп'ютерних інженерів - фахівців з комп'ютерних систем, мереж та технологій. У нас майбутні комп'ютерні інженери отримують професійну підготовку в галузі електротехніки, апаратного й програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмних комплексів. Комп'ютерні інженери займаються багатьма аспектами комп’ютерних систем: від проектування окремих мікропроцесорів, комп'ютерів і суперкомп'ютерів, створення програмного забезпечення до адміністрування та супроводу комп’ютерних мережевих інфрастуктур (великих підприємств, Інтернет-провайдерів, організацій).

Зазвичай завдання, пов'язані з комп'ютерною інженерією, включають написання програмного забезпечення і мікропрограм для вбудованих мікроконтролерів, проектування надвеликих інтегральних схем, аналогових сенсорів, спеціалізованих плат опрацювання сигналів, а також створення операційних систем або їх компонент. Комп'ютерні інженери також працюють над дослідженнями в галузі робототехніки, шляхом використання цифрових систем для управління і контролю електричних систем, таких як двигуни, системи зв'язку та сенсори.

Завдяки тому, що комп'ютерна інженерія є своєрідним «мостом» між різними дисциплінами, її спеціалісти здатні працювати у будь-якій з них. Вони займаються багатьма аспектами обчислень: від проектування мікросхем, мікропроцесорів, програмних модулів до проектування комп'ютерів і суперкомп'ютерів.

Навчальний процес кафедри базується на Галузевих стандартах Вищої Освіти України та міжнародних освітніх стандартах, зокрема Computing Curriculum – Computer Engineering IEEE. Навчальні плани передбачають теоретичну та практичну підготовку. Наші студенти вивчають наступні дисципліни:

 • Програмування

 • Алгоритми та методи обчислень

 • Комп’ютерні мережі

 • Комп'ютерні системи

 • Комп’ютерна електроніка

 • Комп’ютерна схемотехніка

 • Адміністрування комп’ютерних мережевих систем

 • Інформаційні системи паралельної та розподіленої обробки даних

 • Організація баз даних

 • Розподілені бази даних

 • Паралельні та розподілені обчислення

 • Комплексне забезпечення інформаційної комп’ютерної безпеки

 • Web-програмування

 • Системне програмування

 • Системне програмне забезпечення

 • Програмування мовою Java

 • Інженерія програмного забезпечення

 • Технології проектування комп'ютерних систем

 • Спеціалізовані комп'ютерні системи

 • Цифрове опрацювання сигналів та зображень

 • Основи побудови систем штучного інтелекту

Структури навчальних курсів побудовані з урахуванням сучасних тенденцій в галузі. Студенти отримують практичні навички програмування й знайомляться з мовами програмування C/C++, C#, Java, VHDL, Assembler та бібліотеками програмування: MPI, OpenMP, nVidia CUDA, OpenACC, MKL, FFTw та багатьма іншими. Робота та програмування здійснюється в операційних системах на базі BSD, Linux (x86, x86_64, ARM) та Windows.

Викладання комп'ютерних мереж здійснюється на базі спеціалізованих лабораторій Cisco, D-Link, з використанням спеціалізованих програмованих мікроконтролерів. Частина лабораторних практикумів проводиться з використанням програмно-апаратних засобів компанії IBM, Microsoft, Oracle та інших.

Випускники спеціальності “Комп’ютерна інженерія” (“Комп’ютерні системи та мережі”) здатні виконувати наступні завдання:

  • створювати програмне забезпечення для вбудованих та мобільних комп'ютерних систем;

  • проектувати мікропроцесорні та мікроконтролерні пристрої;

  • проектувати та створювати аналогові, цифрові та гібридні плати;

  • створювати робототехнічні системи — синтез систем керування двигунами, сенсорами та іншим устаткуванням;

  • проектувати, налагоджувати та обслуговувати комп'ютерні мережі;

  • створювати операційні систем, їх компоненти та інші системні програми;

  • встановлювати та супроводжувати апаратно- програмні комплекси різного призначення;

  • створювати програмне забезпечення для високопродуктивних обчислювальних систем;

  • проектувати, впроваджувати та супроводжувати високопродуктивні обчислювальні системи й хмарні сервіси;

  • проводити наукові дослідження.

Наші випускники обіймають такі посади:

 • системний адміністратор;

 • мережевий адміністратор;

 • адміністратор баз даних;

 • адміністратор безпеки;

 • DevOps (Development and Operations);

 • інженер-програміст;

 • інженер-системотехнік;

 • системний програміст;

 • системний аналітик;

 • backend-розробник;

 • проектувальник комп'ютерних систем та мереж;

 • аналітик комп'ютерних систем та мереж;

 • data scientist.

Місцем працевлаштування наших випускників є:

 • регіональні та національні Інтернет провайдери;

 • провайдери мобільного зв’язку;

 • вітчизняні та закордонні компанії з створення й супроводу програмного забезпечення;

 • виробники апаратних та схемотехнічних комплексів;

 • державні структури, зокрема, кіберполіція та Служба безпеки України;

Дата останнього оновлення: 2023-03-23

Коментування вимкнено