Наукова діяльність

Аспірантура

Оприлюднено

На кафедрі комп'ютерних систем та мереж ТНТУ ім.І.Пулюя можна здобувати освіту за ступенем доктора філософії за спеціальністю 123 — Комп'ютерна інженерія.

На сьогодні на кафедрі навчається 4 аспіранти:

Оробчук Олександра Романівна, тема дисертаційного дослідження «Онтологічне моделювання китайської образної медицини в задачах проектування онтоорієнтованих інформаційних систем для інтегральної медецини».
Пундик Володимир Іванович, тема дисертаційного дослідження  «Моделі, методи та засоби розробки програмних систем із використанням хмарних технологій».
Капаціла Роман Ігорович, тема дисертаційного дослідження «Методи та засоби автоматизованої кардіодіагностики з використанням нейромережевих технологій».
Бабій Віталій Васильович, тема дисертаційного дослідження «Методи інтеграції технологій Big Data в існуючу інфраструктуру операторів мобільного зв’язку».

Стосовно вступу в аспірантуру звертайтесь у відділ аспірантури:

Адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус 1, каб.100

Телефон: (0352) 25-57-98

Е-mail: aspiranttu@gmail.com, vid_asp@tu.edu.te.ua

Веб-сайт: asp.tntu.edu.ua В університеті діють Спеціалізовані Вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Зокрема ті, які мають стосунок до спеціальності 123 - Комп'ютерна інженерія (12 - Інформаційні технології)  

Докторські:

Ясній П.В. Д 58.052.01 01.05.02 — Математичне моделювання та обчислювальні методи

Кандидатські:

Приймак М.В. К58.052.06 05.13.05 — Комп'ютерні системи та компоненти 05.13.06 — Інформаційні технології

Коментування вимкнено