Абітурієнту

Навчально-методична література кафедри

Оприлюднено

Методичні вказівки до виконання курсових проектів і робіт:

«Дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж»

«Архітектура комп’ютерів»

«Проектування спеціалізованих засобів обробки даних з використанням ПЛІС»

«Комп’ютерна схемотехніка»

«Математичне забезпечення комп’ютерних систем та мереж»

«Комп’ютерна логіка»

«Комп’ютерні мережі»

«Комп’ютерні системи»

«Системне програмне забезпечення»

«Системне програмування»

«Об’єктно-орієнтоване програмування»

Навчально-методична література кафедри

Автор(и)

Назва навчально-методичної літератури

Посилання в сховищі

Паламар, Михайло Іванович;  Паламар, Андрій Михайлович Методичні вказівки до лабораторних робіт та курсового проектування http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17998
Тиш, Євгенія Володимирівна Методичні вказівки по проведенню лабораторних робіт з дисципліни "Алгоритми та методи обчислень" http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17809
Тиш, Євгенія Володимирівна Методичні вказівки по проведенню лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна логіка" http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17780
Тиш, Євгенія Володимирівна Методичні вказівки по проведенню практичних робіт з дисципліни "Комп'ютерна логіка" http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17779
Лупенко, Сергій Анатолійович Теоретичні основи моделювання та опрацювання циклічних сигналів в інформаційних системах http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17718
Петрик, Оксана Юліанівна;  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування». http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17782
Шингера, Наталія Ярославівна Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Комп'ютерні системи" http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17662
Шингера, Наталія Ярославівна Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Введення в спеціальність” http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17635
Шингера, Наталія Ярославівна;  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Адміністрування комп’ютерних мережевих систем” http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17634
Шингера, Наталія Ярославівна;  Конспект лекцій з дисципліни “Адміністрування комп’ютерних мережевих систем” http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17633
Шингера, Наталія Ярославівна;  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни “Адміністрування комп’ютерних мережевих систем” http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17632
Шингера, Наталія Ярославівна;  Осухівська, Галина Михайлівна Методичні вказівки до виконання навчальної практики (6.050102 „Комп’ютерна інженерія”) http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17631
Шингера, Наталія Ярославівна;  Осухівська, Галина Михайлівна Методичні вказівки до виконання переддипломної практики (6.050102 „Комп’ютерна інженерія”) http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17630
Шингера, Наталія Ярославівна;  Осухівська, Галина Михайлівна Методичні вказівки до проходження навчальної практики для іноземних студентів (6.050102 „Комп’ютерна інженерія”) англійською мовою http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17629
Шингера, Наталія Ярославівна Конспект лекцій з дисципліни «Вступ у спеціальність» для іноземних студентів (англійською мовою) http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17628
Шингера, Наталія Ярославівна Конспект лекцій з дисципліни “Комп’ютерна логіка” для іноземних студентів. Частина 1 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17627

(Відповідні методичні матеріали можуть бути отримані в бібліотеці ТНТУ ім.І.Пулюя)

Методичні матеріали опубліковані в електронному вигляді в відповідних курсах:

Коментування вимкнено