Міжнародне співробітництвоНовини

Тренінг Британської Ради

Оприлюднено

Навчаймось англійською мовою разом!

Як відомо, зараз в Україні триває рік англійської мови. У зв’язку з цим у багатьох навчальних закладах проводиться велике різноманіття заходів, спрямованих на популяризацію та активізацію вивчення англійської мови. Визнаним лідером у справі зміцнення зв‘язків між Україною та Сполученим Королівством у таких сферах, як культура та мистецтво, вивчення англійської мови, розбудова вищої освіти та суспільства, є Британська рада в Україні. Дана організація надає українцям можливість здобути освіту англійською мовою задля професійного, особистісного та культурного розвитку, а також організовує заходи по оцінюванню знань (у формі іспитів та тестування) для здобуття британських дипломів. Одним із проектів, започаткованих Британською радою, є проект «Англійська мова для університетів». Проект націлений на внесення якісних змін у рівень володіння англійською мовою як викладачів, так і  студентів вищих навчальних закладів України, що дозволить їм брати активну участь у міжнародних заходах. Впровадження проекту базується на використанні гнучкого та комплексного підходу із врахуванням потреб та цілей кожного конкретного університету. У квітні 2016 року до проекту приєднався і наш навчальний заклад. Однією із фокус-груп, які залучаються до проекту, є викладачі фахових дисциплін, що проводять викладання англійською мовою (EMI teachers). Двом викладачам кафедри комп’ютерних систем та мереж також випала нагода взяти участь у проекті “Англійська мова для університетів”. З 24 по 30 серпня 2016 року доценти Андрій Луцків та Наталія Шингера перебували на тренінгу Academic Teaching Excellence (Майстерність викладання в університетах), який проходив у Одесі. Андрій Луцків (доцент кафедри КС), Жанна Севастьянова (менеджер проектів, Британська Рада Україна), Наталія Шингера (доцент кафедри КС) (зліва на право)

Менеджер проектів Британської Ради в Україні Жанна Севастьянова (в центрі)

та  "agents of changes" Андрій Луцків й Наталія Шингера

На тренінгу викладачам були надані сучасні технології навчання, орієнтовані на підвищення педагогічної майстерності та рівня володіння англійською мовою. Навчання відбувалося у теплій дружній атмосфері та супроводжувалося обміном досвідом між викладачами різних ВНЗ України, які також брали участь у програмі. За словами менеджера проектів Британської Ради в Україні Жанни Севастьянової: “Кожний, хто взяв участь у даному проекті є “Agent of changes in Ukraine” (“Агентом змін в Україні”). Учасники тренінгу

Учасники тренінгу

Неможливо переоцінити високий професіоналізм тренерів:
  • Ніка Манбі (Nick Munby)
  • Марка Сірла (Mark Searle)
  • Томаса Спейна (Thomas Spain)
  Andriy Lutskiv & Nick Munby

Andriy Lutskiv & Nick Munby

Natalya Shynhera & Tom Spain

Знання, навички, техніки та методики, якими вдалося оволодіти в ході тренінгу, активно впроваджуються на кафедрі комп’ютерних систем та мереж. З метою розповсюдження та поширення нових ідей серед викладачів кафедри планується проведення методичного семінару.

Нік Манбі та його учні

Томас Спейн та його учні

Запропоновані на тренінгу методики викладання є ефективними й орієнтовані на розвиток професійних та особистісних якостей студента. Зокрема, розвивають критичне мислення, логіку, вміння виступати перед аудиторією, формулювати власні думки, аргументовано відстоювати власну позицію, працювати в команді, швидко адаптуватись до роботи в різних групах. У тренінгу був зроблений акцент на ролі особистості викладача, його акторських здібностях, вмінні вдало керувати аудиторією, оцінювати рівень розуміння викладеного матеріалу, організовувати студентів у робочі групи й орієнтувати на досягнення певної мети.   Інтеграція нових методик з усталеними традиціями, що використовуються у сучасній вищій школі України, є доволі складним завданням. Проте, конкуренція в сфері освіти вимагає від навчальних закладів підвищення якості освіти, а відповідно, є неможливою без якісно нового переходу до нових методик навчання. Як влучно зауважив однин із учасників тренінгу, Сергій: “На жаль, сучасна освіта базується на страху й почутті провини студента” і очевидним є те, що такий підхід не має майбутнього у ХХІ-му столітті. Тому місія викладача полягає у зміні цієї парадигми.   Висловлюємо щиру подяку за організацію тренінгу:
  • Жанні     Севастьяновій (менеджеру проектів, Британська Рада Україна)
  • Надії     Удові (Британська Рада Україна)
А також Жанні Баб’як (керівнику Центру іноземних мов ТНТУ ім.І.Пулюя) за координацію та організацію співпраці ТНТУ ім.І.Пулюя з Британською Радою. Мікровикладання

Мікровикладання

Дискусії в групах

Дискусії в групах

Skit (капусник)

Skit (капусник)

Skit (Капусник)
Skit (Капусник)

Коментування вимкнено