Лабораторії

1-605 – лабораторія «Архітектури комп’ютерів»

Оприлюднено

Розташування: корпус 1, 6-й поверх, аудиторія № 605

Кількість робочих місць: 10

лабораторія “Архітектури комп’ютерів” забезпечує викладання дисциплін освітнього рівня "бакалавр" та "магістр", а саме:

Орієнтована на проведення лабораторних робіт по вивченню апаратного забезпечення комп’ютерних систем.

Стенд вивчення будови ПК

Дана лабораторія оснащена п’ятьма сучасними комп’ютеризованими робочими місцями та шістьма робочими місцями з контрольно-вимірювальними пристроями. Робочі станції об’єднані в одну кафедральну локальну обчислювальну мережу, мають доступ до ресурсів загальноуніверситської мережі та до глобальної мережі Internet.

Програмне забезпечення як робочих місць студентів, так і сервера ліцензійне, або відкрите (open source). Крім того, лабораторія оформлена графічним матеріалом і стендом, який складається з комплектуючих реальної робочої станції. Це дозволяє більш наочно представити інформацію по дисциплінах, які в ній проводяться.

Робочі місця обладнані спеціалізованими однокристальними ЕОМ

Консультування студентів-магістрів

Коментування вимкнено