Міжнародне співробітництво

Tempus (Erasmus +) SEREIN

Оприлюднено
Працівники кафедри брали участь у виконанні проекту "Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains" (SEREIN).

Проект фінансується в рамках програми Tempus (Erasmus +), яка заохочує вищі навчальні заклади в країнах-членах ЄС та країн-партнерів для участі в структурованому співпраці по створенню «консорціумів».

Термін виконання проекту: грудень 2013 р. - грудень 2016 р. (продовжено до червня 2017 р.) Проект спрямований на задоволення потреб бізнесу і суспільства у висококваліфікованих фахівцях з оцінки та управління інформаційною безпекою шляхом впровадження навчальних програм з кібербезпеки і стійкості (резільєнтності).

Цілі проекту:

1) Нова магістерська програма з кібербезпеки та стійкості (резільєнтності);

2) Нова програма для докторів філософії з кібербезпеки та стійкості (резільєнтності);

3) Програма перепідготовки з кібербезпеки та стійкості (резільєнтності);

4) Створення National Security Alliance для навчання і консультування в галузі управління інформаційної безпекою.

Основною метою проекту є створення нового покоління інженерів та наукових кадрів, здатних конструктивно розвивати напрям з оцінювання та забезпечення кібербезпеки. У проекті представлено 15 організацій з Болгарії, Естонії, Італії, Швеції, Великобританії та України для вирішення проблем, які виникли в сучасному світі між науковими колами, промисловістю і бізнесом, щоб задовольнити всі зацікавлені сторони цього процесу.

Посилання на матеріали, які були підготовлені всім консорціумом в рамках даного проекту: https://drive.google.com/open?id=1dDq_e5vHyIgJn1nJWL5FtFrUE1FzYZkC

Коментування вимкнено