Лабораторії

1-606 – Лабораторія «Програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж»

Оприлюднено

Розташування: корпус 1, 6-й поверх, аудиторія № 606

Кількість робочих місць: 7

Обладнання для даної аудиторії придбане в рамках проекту TEMPUS SEREIN ("Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains") й належить до університетського центру Національного альянсу з ком'ютерної безпеки - National Security Alliance.NSA logo

Лабораторія «Програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж» забезпечує викладання навчальних  дисциплін освітнього рівня "бакалавр" та "магістр", а саме:

Забезпечує виконання навчального процесу при проведенні лабораторних робіт з дисциплін, що пов’язані з вивченням мов програмування, налаштуванням та адмініструванням комп’ютерних мереж, операційних систем, web-серверів. Дана лабораторія обладнана сучасною комп’ютерною технікою і розрахована на 14 робочих місць (стаціонарні та ноутбуки). Робочі станції об’єднані в одну кафедральну локальну обчислювальну мережу, мають доступ до ресурсів загальноуніверситської мережі та до глобальної мережі Internet. Програмне забезпечення як робочих місць студентів, так і сервера ліцензійне, або відкрите (open source). Крім того, лабораторія оформлена графічним матеріалом (плакатами), що дозволяє більш наочно представити інформацію по дисциплінах, які в ній проводяться. Лабораторія обладнана мультимедійними засобами для проведення презентацій, супроводу лабораторних робіт, провдення майстер-класів та workshop'ів з комп'ютерної інженерії.

До переліку дисциплін, що читаються у лабораторії «Програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж» і спрямовані на вивчення мов високого рівня програмування та системного програмування входять: об’єктно-орієнтоване програмування, web-програмування, візуальне програмування, системне програмування, організація баз даних. До переліку дисциплін, що пов’язані з проектуванням, моделюванням і захистом комп’ютерних мереж відносяться такі, як: автоматизоване проектування комп’ютерних систем, мережні інформаційні технології, розподілені бази даних, проектування комп’ютерних мереж та систем.

У лабораторії «Програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж» проводяться також науково-дослідні роботи, пов’язані з проектуванням мережеорієнтованого програмного забезпечення, розробкою методів і засобів тестування програмного забезпечення, оцінювання якості готових програмних продуктів.

Проведення обласного етапу олімпіади з програмування

Коментування вимкнено