Дипломні роботиТеми дипломних робіт магістрів

Теми кваліфікаційних робіт магістрів 2020-2021н.р.

Оприлюднено

Теми кваліфікаційних робіт магістрів

2020-2021н.р.

1.«Технології оптичного розпізнавання реквізитів банківських карт»

2. «Методи та засоби прогнозування трафіку комп'ютерних мереж на основі нейромережевих моделей»

3. «Методи та засоби моделювання комп’ютерних систем на основі мереж Петрі»

4. «Методи та засоби віддаленої інженерії в задачах моделювання та опрацювання циклічних сигналів»

5.«Технології доповненої реальності для організації віддаленого ознайомлення з лабораторіями кафедри комп’ютерних систем та мереж»

6. «Технології розгортання інфраструктур опрацювання великих даних у хмарних сервісах»

7. «Обфускаційні методи захисту програмного коду в комп'ютерних системах»

8. «Технології голосової взаємодії з веб-орієнтованим віртуальним середовищем для людей з особливими потребами»

9. «Методи та засоби організації мультифункціональної програмно-апаратної платформи для планування відпочинку»

10. «Технології комп’ютеризованого аналізу та візуалізації біомедичних даних пацієнта»

11. «Методи автоматизованого перекладу природної мови на основі нейромережевої моделі «послідовність-послідовність»»

12. «Методи та засоби структурно-параметричного моделювання цифрових каналів звязку»

13.«Методи та засоби побудови системи керування температурними режимами «розумного будинку»»

14. «Методи та засоби регулювання температурних режимів комп’ютерних систем»

15. «Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерної системи аналізу даних валютного ринку на основі стратегії скальпінгу»

16. «Методи та програмно-апаратні засоби оптимізації та супроводу логістичних операцій в аграрному секторі економіки»

17. «Методи та програмно-апаратні засоби оптимізаційних процесів на основі генетичних алгоритмів»

18.«Методи та засоби інтелектуальної аутентифікації номерних знаків автомобілів при керуванні автоматичним шлагбаумом»

19. «Мультифункціональна програмно-апаратна платформа-аналізатор маркетингових даних»

20. «Методи та засоби побудови білінгових систем з відмовостійкою архітектурою»

21. «Мульти-інтерфейсне навчально-розвиваюче середовище для дітей дошкільного віку»

22. «Методи та засоби цифрового ПІД регулювання системою керування обертами двигуна моделі літака»

23. «Методи та засоби побудови діалогових систем з використанням фреймових агентів»

24. «Методи та засоби моделювання та оптимізації бездротових мереж передавання даних»

25. «Методи захисту центральних процесорів комп’ютерів від атак»

26. «Методи та компютеризовані засоби детектування сигналів на фоні завад»

Коментування вимкнено