Дипломні роботиТеми дипломних робіт магістрів

Назви тем дипломних робіт магістрів 2019

Оприлюднено
Теми дипломних робіт магістрів, які захищались у 2019-у році
 1. «Методи та засоби оптимізації розробки комп’ютерних систем критичного призначення»

 2. «Математичне та програмне забезпечення комп’ютерної системи діагностики функціонального стану легень людини»

 3. «Апаратно-програмне забезпечення комп’ютерної системи координації та контролю дронами»

 4. «Комп’ютерна система генерування тестових сигналів сітківки ока людини»

 5. «Математичне та програмне забезпечення комп’ютерної системи діагностики стану периферичної нервової системи людини»

 6. «Архітектура комп’ютерної системи жестового керування квадрокоптером»

 7. «Система контролю розумним будинком з використанням LoRa-Mesh-технологій»

 8. «Методи та засоби опрацювання природної мови з використанням нейронних мереж з метою розпізнавання власних назв»

 9. «Методи та засоби передавання інформації в системі «Цифрова лікарня»»

 10. «Методи та засоби оцінювання гарантоздатності комп’ютерних систем»

 11. «Методи і засоби виявлення тональності текстової інформації для вдосконалення комп’ютерних систем»

 12. «Методи і засоби збору, аналізу та відображення даних в комп’ютерних системах «Розумний цінник»»

 13. «Нейромережева система машинного бачення для розпізнавання книг на фотографіях»

 14. «Засоби автоматизованого порівняння архітектур програмного забезпечення під час проектування комп’ютерних систем»

 15. «Система оптимізації енергоспоживання для розумного будинку но основі технології Bluetooth Low Energy»

 16. «Методи та засоби побудови комп’ютеризованих діалогових систем торгового центру»

 17. «Комп’ютерна система генерування тестових сигналів пульсової хвилі людини»

 18. «Методи та засоби резервування та агрегації каналів комп’ютерних мереж»

 19. «Методи та засоби класифікації атрибутів якості комп’ютерних систем»

 20. «Методи та засоби опрацювання зображень у комп’ютерних біомедичних системах»

 21. «Методи та засоби організації комп’ютеризованих логістичних систем»

 22. «Методи та засоби трансформації баз даних з ERM-моделі в реляційну модель»

 23. «Методи та засоби забезпечення якості систем для онлайн - комерції»

 24. «Методи та засоби попереднього опрацювання і передавання ЕКГ в системах телемоніторингу»

 25. «Алгоритмічне і програмне забезпечення систем контролю розумним будинком з використанням Mesh-технологій»

 26. «Методи аналізу ієрархій для автоматизації вибору мережевого обладнання з врахуванням вимог безпеки»

 27. «Математичне та програмне забезпечення комп’ютерних систем керування транспортним засобом»

 28. «Методи та засоби узгодження вихідних цифрових потоків медичних приладів з безпровідною мережею»

 29. «Методи та засоби побудови спеціалізованих компютерних систем для оцінювання якості бензину»

 30. «Засоби моніторингу та управління елементами ІоТ»

 31. «Методи та засоби автоматичного розпізнавання мови на базі мікроконтролерної системи»

 32. «Методи та засоби оцінювання надійності комп’ютерних систем при збоях програмного забезпечення»

 33. «Програмне та апаратне забезпечення роботизованих систем автоматизованого розгортання бездротових мереж передавання даних»

 34. «Методи та засоби адаптивної селекції каналів зв’язку для розумного будинку»

 35. «Методи та засоби передавання інформації в системі «Розумний пішохідний перехід»»

 36. «Методи та засоби побудови мережевих комутаторів з підтримкою технологій GEPON та LTE»

 37. «Алгоритмічне та програмне забезпечення технології Blokchain при побудові мережевих ІоТ-інфраструктур»

 38. «Математичне та програмне забезпечення автоматизованої системи підбору команди розробників»

 39. «Методи оптимізації передачі голосової інформації в комп’ютерних мережах»

 40. «Методи та засоби підвищення ефективності безпровідних телеметричних мереж»

 41. «Методи та засоби комп’ютеризованого дистанційного контролю параметрів вантажу в логістичних системах»

 42. «Алгоритмічне та програмне забезпечення семантичного опрацювання текстових даних у високопродуктивних комп’ютерних системах з урахуванням концепції Big Data»

 43. «Методи та засоби оцінювання загроз та ризиків для організації інформаційної безпеки при використанні мобільних бізнес-рішень»

 44. «Методи та інструментальні засоби управління процесом міграції віртуальних машин в обчислювальній хмарі»

 45. «Методи та засоби для функційного програмування мікроконтролерів»

 46. «Методи та засоби оцінювання якості людино-машинної взаємодії»

Коментування вимкнено