Наукова діяльністьНауково-дослідні роботи

Прикладна наукова робота на тему “Розробка математичного та програмного забезпечення інформаційних систем діагностики та аутентифікації людини за циклічними біометричними сигналами”

Оприлюднено

(Development of mathematical and software for information systems of diagnostics and authentication of person by biometric cyclic signals)

Номер державної реєстрації теми: №0112U002203 (ДІ 188-12)

Розроблено математичне забезпечення інформаційних систем діагностики та аутентифікації людини за циклічними біометричними сигналами, що включає у себе нові математичні моделі циклічних біометричних сигналів у вигляді циклічного випадкового процесу та вектора циклічних ритмічно пов'язаних випадкових процесів, нові методи їх статистичного аналізу, сумісного статистичного аналізу та імітації на ЕОМ. Завдяки врахуванню в нових моделях та методах опрацювання, імітації циклічних біометричних сигналів таких визначальних їх властивостей як змінність та спільність ритму, підвищено точність, достовірність  та інформативність їх аналізу та імітації в інформаційних систем діагностики та аутентифікації. Створено такі програмні продукти: комп'ютерна програма статистичного опрацювання циклічних сигналів серця; комп'ютерна програма для дослідження динамічного підпису особи; комп'ютерна програма обліку робочого часу співробітників організації на основі біометричної аутентифікації за динамічним підписом; комп'ютерна програма імітації циклічних сигналів; паралельне програмне забезпечення для опрацювання та імітації циклічних біометричних сигналів. 

Терміни виконання: початок - 01.01.2012, закінчення - 31.12.2013.

Керівник: Лупенко Сергій Анатолійович.

Виконавці: Луцків Андрій Мирославович, Осухівська Галина Михайлівна, Пастух Олег Анатолійович, Грицик Володимир Володимирович, Литвиненко Ярослав Володимирович, Тиш Євгенія Володимирівна, Фриз Михайло Євгенович, Паламар Михайло Іванович, Шингера Наталія Ярославівна, Поліщук Георгій Володимирович

(завершена)

Коментування вимкнено