Наукова діяльністьНауково-дослідні роботи

Прикладна наукова робота на тему “Математичне моделювання, методи обробки та імітації біометричних циклічних сигналів в інформаційних системах”

Оприлюднено

(Mathematical modeling and simulation methods for processing biometric cycle signals in information systems)

Номер державної реєстрації теми: №0106U009380 (ВК 21-06)

Терміни виконання: початок - 1.09.2006 р., закінчення - 31.12.2010 р.

У результаті дослідження:

-Обгрунтовано нові математичні моделі кардіосигналів різної фізичної природи та серій динамічних підписувань особи у вигляді циклічного випадкового процесу та вектора циклічних ритмічно пов'язаних випадкових процесів, що дало змогу підвищити точність, достовірність та інформативність їх обробки у кардіометричних діагностичних системах та системах біометричної аутентифікації особи.

-Розроблено методи статистичного аналізу, зокрема, сумісного статистичного аналізу циклічних біометричних сигналів зі змінним та спільним ритмом.

-Розроблено методи комп'ютерної імітації циклічних біометричних сигналів, які забезпечують можливість одночасного управління їх морфологічними характеристиками та характеристиками ритму.

-Розроблено систему комп'ютерних програм для обробки та імітації циклічних біометричних сигналів.

Керівник: Лупенко Сергій Анатолійович.

Виконавці: Луцків Андрій Мирославович, Осухівська Галина Михайлівна,Пастух Олег Анатолійович, Литвиненко Ярослав Володимирович, Тиш Євгенія Володимирівна, Лесів Володимир Васильович, Мишковець Олександр Пилипович, Дем`янчук Нестор Романович, Яцишин Василь Володимирович, Жаровський Руслан Олегович.

(завершена)

Коментування вимкнено