Колектив кафедри

Осухівська Галина Михайлівна

Оприлюднено

Кандидат технічних наук, доцент

Завідувач кафедрою комп'ютерних систем та мереж

Випускниця ТДТУ з червоним дипломом. Закінчила аспірантуру, захистила кандидатську дисертацію (1999 рік за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи на тему: „Математична модель тонового сигналу для діагностики стану клапанів серця людини”, науковий керівник - доктор фізико-математичних наук, професор Драган Ярослав Петрович).

Викладацька кар’єра розпочалась в 1999 р. з посади асистента кафедри біотехнічних систем, в 2003 році отримала звання доцента.

З 2004-го року працює на кафедрі Комп'ютерної інженерії на посаді доцента, а з 2011-го року доцента кафедри комп’ютерних систем та мереж.

З 2004-го по 2015-й роки виконує обов'язки заступника завідувача кафедри комп'ютерних систем та мереж (комп'ютерної інженерії).

Протягом багатьох років плідно працює зі студентами й займається викладацькою та виховною роботою.

e-mail:  osukhivska [AT] tstu.edu.ua

Викладацька діяльність

Викладає наступні дисципліни:

Технології проектування комп'ютерних систем

Цифрове опрацювання сигналів

Охорона праці в галузі

До кола наукових інтересів належать:

  • опрацювання сигналів та зображень;
  • комп'ютерна схемотехніка;
  • дослідження стохастичних сигналів у комп'ютерних системах.

Приймала участь в освітньому проекті "Університет дружній до сім'ї" (підтримка молодих студенток матерів).

Наукові праці:

Описание тональных кардиосигналов с помощью модели периодически коррелированных случайных процессов

Драґан Я.П.,Осухівська Г.М.

Статистичний аналіз засобами енергетичної теорії стохастичних акустичних сигналів у проблемах меддіагностики

Осухівська Г.М.,Драґан Я.П., Сікора Л.С., Чорна Л.Б., Яворський Б.І.

Інваріанти тонального сигналу на підставі його моделі у вигляді періодично корельованого випадкового процесу

Осухівська Г.М., Драґан Я.П.

Еталонні ритмічні сигнали для задач біомеддіагностики

Осухівська Г.М. Драґан Я. П., Кисляк І.Я.

Система дослідження тональних сигналів серця людини

Осухівська Г.М., Драґан Я.П., Яворський Б.І.

Вибір періодично корельованого випадкового процесу для математичної моделі тональних сигналів Statistical estimators PCRP of acoustic signals

Осухівська Г.М., Чорна Л.Б.

Статистична обробка акустичних сигналів методами енергетичної теорії стохастичних сигналів

Осухівська Г.М., Чорна Л.Б.

Алгоритм визначення інваріантів тональних сигналів за допомогою рекурсивної фільтрації

Осухівська Г.М.

Попередня обробка тональних сигналів для їх статистичного аналізу

Осухівська Г.М.

Обгрунтування вибору фільтру для статистичного аналізу тональних сигналів

Осухівська Г.М.

Random Processes Statistic Application for Cardosignals Characteristics Determination

Осухівська Г.М., Кисляк І.Я.

Вибір фільтру для статистичного аналізу тональних сигналів

Осухівська Г.М.

Модель сигналу у проблемі виявлення забруднень невідомої природи у водних середовищах

Осухівська Г.М., Я.Драґан, П.Євтух, Б.Яворський

Проблема верифікації моделей ритміки біомедичних сигналів

Осухівська Г.М., Я.Драґан

Методика дослідження сигналу серцевого тону людини

Осухівська Г.М.

Особливості побудови візуального зображення голосних звуків у системі для тренування мовного апарату людей з вадами слуху

Осухівська Г.М. Шадріна Г.М.

Особиста сторінка науковця на веб-сторінці бібліотеки університету

Коментування вимкнено