Наукова діяльність

Науково-дослідна лабораторія «Моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж» (ММПЗІСМ)

Оприлюднено

Науково-дослідна лабораторія “Моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж” (надалі НДЛ ММПЗІСМ) функціонує при кафедрі комп’ютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, створена для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за рахунок держбюджетних коштів та за господарськими договорами з підприємствами та організаціями. Основною метою діяльності НДЛ ММПЗІСМ є дослідження актуальних задач та проблем моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж, розробка науково обґрунтованих пропозицій з їх розв’язання; надання консультацій працівникам університету та інших підприємств, установ, організацій стосовно математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж; поширення знань у галузі інформаційних технологій. НДЛ ММПЗІСМ […]