Наукова діяльністьНауково-дослідна лабораторія

Науково-дослідна лабораторія «Моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж» (ММПЗІСМ)

Оприлюднено

Науково-дослідна лабораторія “Моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж” (надалі НДЛ ММПЗІСМ) функціонує при кафедрі комп'ютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, створена для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за рахунок держбюджетних коштів та за господарськими договорами з підприємствами та організаціями.

Основною метою діяльності НДЛ ММПЗІСМ є дослідження актуальних задач та проблем моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж, розробка науково обґрунтованих пропозицій з їх розв'язання; надання консультацій працівникам університету та інших підприємств, установ, організацій стосовно математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж; поширення знань у галузі інформаційних технологій.

НДЛ ММПЗІСМ здійснює такі види діяльності:

- проводить наукові дослідження з актуальної проблематики моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж, розробляє науково обґрунтовані пропозиції з їх розв'язання;

- проводить наукові та науково-дослідні роботи за господарськими та держбюджетними договорами;

- організовує і проводить науково-практичні конференції і семінари, виступи та публікації в засобах масової інформації, видання спеціалізованої літератури з питань моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж;

- проводить, в межах повноважень, наукову, науково-технічну, науково-практичну експертизу наукових праць та результатів досліджень;

- координує наукову та інноваційну діяльність студентів, молодих науковців, працівників ТНТУ, творчих особистостей;

- виготовляє, впроваджує та реалізує наукову і інноваційну продукцію;

- надає допомогу в патентно-пошукових дослідженнях.

Основні напрямки діяльності лабораторії:

  • комп’ютеризовані системи діагностики функціонального стану серцево-судинної системи організму людини;

  • системи динамічної біометричної аутентифікації;

  • системи паралельного та розподіленого опрацювання даних;

  • методи та засоби забезпечення якості програмного забезпечення.

Науковий доробок захищено авторськими свідоцтвами, патентами, опубліковано в науковій періодиці та апробовано на чисельних міжнародних конференціях. За результатами досліджень захищені кандидатські та докторські дисертації.

Наші реквізити:

Поштова адреса: 46001, м.Тернопіль, вул.Руська,56, НДЛ ММПЗІСМ

Місцезнаходження лабораторії: вул. Руська 56, (навч. корп №1), к.601, 604.

e-mail: kaf_ki@tu.edu.te.ua

Телефон: (0352) 52-41-33

Факс: (0352) 25-49-83

Коментування вимкнено