Напрями науково-прикладних досліджень

Напрями науково-прикладних досліджень на кафедрі комп’ютерних систем та мереж

Оприлюднено

1. Розробка комп’ютерних кардіодіагностичних систем Розробка комп’ютерних систем автоматизованої діагностики функціонального стану серцево-судинної системи людини за зареєстрованими кардіосигналами (електрокардіосигнали, магнітокардіосигнали, фонокардіосигнали, ехокардіосигнали, сфигмокардіосигнали, фотоплетизмокардіосигнали, реокардіосигнали), є актуальною науково-технічною задачею, вирішення якої, сприятиме підвищенню якості та ефективності медичного обслуговування населення, а також суттєво зменшить обсяг рутинних робіт лікаря-кардіолога. Даним напрямом на кафедрі займаються професор Щербак Л.М., професор Бойко І.Ф., професор Лупенко С.А., доцент Осухівська Г.М., асистент Тиш Є.В. У рамках даного наукового напряму досліджень,  колективом кафедри отримано ряд важливих теоретичних та прикладних результатів, а саме: Розроблено математичні моделі широкого класу кардіосигналів, що дало змогу врахувати їх стохастичність, циклічність, мінливість та спільність ритму, […]