Вибіркові / альтернативні дисципліни (бакалавр)

Вибіркові / альтернативні дисципліни (бакалавр)

Оприлюднено

Освітній рівень – “бакалавр” Семестр Назва вибіркової дисципліни Викладач IV 1 ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ ст.викл. Луцик Надія Степанівна 2 СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ ст.викл. Луцик Надія Степанівна IV 1 ОСНОВИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ІВС д.т.н., професор Євтух Петро Сильвестрович 2 ФІЗИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОЕЛЕКТРОНІКА к.т.н., доцент Осухівська Галина Михайлівна