Історія кафедри

Кафедра комп’ютерних систем та мереж створена на базі Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя 1 червня 2004 р. і носила назву кафедри радіокомп’ютерних систем, оскільки готувала бакалаврів та спеціалістів за двома напрямами: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та 6.050901 «Радіотехніка». Згідно наказу № 558-01 від 9 грудня 2008 р. та відповідно до планів реорганізації структурних підрозділів університету, кафедру радіокомп’ютерних систем реорганізовано у кафедру комп’ютерної інженерії, яка увійшла до складу факультету комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії. У 2011 році кафедру комп’ютерної інженерії перейменовано у кафедру комп’ютерних систем та мереж. З 2016-го року відповідно до Наказу МОН України кафедри здійснює підготовку за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”.

Завідувачем кафедри радіокомп’ютерних систем, а пізніше кафедри комп’ютерних систем та мереж було призначено д.т.н., проф. Лупенка Сергія Анатолійовича.

З березня 2015-го року обов'язки завідувача кафедри комп’ютерних систем та мереж виконує к.т.н., доц., Осухівська Галина Михайлівна.

На сьогодні, ведеться підготовка студентів на очній, заочній та дистанційній формах навчання. Зокрема, за дистанційною формою навчання студенти успішно проходили підготовку проживаючи в США та інших країнах світу.

У 2009-му році викладачами кафедри проводилось викладання спеціалізованих курсів слухачам-іноземцям з компанії “Хітако” за тематиками інформаційної безпеки та сучасних технологій передавання даних.

З 2015-го року на кафедрі здійснюється підготовка іноземних студентів англійською мовою.

За понад 12 років роботи кафедри здійснено випуск понад 500 магістрів та спеціалістів з профільної спеціальності.

На кафедрі здійснюється підготовка наукових кадрів у аспірантурі за напрямом 123 “Комп’ютерна інженерія”.

Професорсько-викладацький склад кафедри створений в основному з викладачів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, які мають досвід роботи в даному напряму. За роки існування кафедри до професорсько-викладацького складу входили: д.т.н., проф. Щербак Л.М., д.т.н., проф. Бойко І. Ф., д.т.н., проф. Пилипець М.І., д.т.н. проф. Євтух П.С., д.т.н., проф. Карпінський М.П., д.т.н., проф. Лупенко С.А., к.т.н., доц. Осухівська Г.М., к.ф-м.н. доц. Закордонець В.С., к.т.н., доц. Харченко О.Г., д.т.н., проф. Лупенко А.М., к.т.н., доц. Яцишин В.В., к.т.н., доц. Пастух О.А., к.т.н., доц. Гладьо Ю.Б., к.т.н., доц. Рафа Т.М., к.т.н., доц. Ткачук Р.А., к.т.н., доц. Мовчан Л.Т., к.т.н., доц. Лещишин Ю.З., д.т.н., проф. Паламар М.І., к.т.н., доц. Тиш Є.В, к.т.н., доц. Луцків А.М., ст. викладач Прохоровський С.В., ст. викладач Піскун С.О., ст. викладач Жаровський О.С., асист. Семчук А.П., асист. Жаровський Р.О., асист. Капаціла І.Б., асист. Дем’янчук Н.Р., асист. Крамар В.І., асист. Хомів Б.А., асист. Лобас А.О., асист. Шаблій Н.Р., асист. Паламар А.М.

На даний час на кафедрі комп’ютерних систем та мереж працюють: проф. кафедри д.т.н., проф. Лупенко С.А., д.т.н. проф. Євтух П.С.,  д.т.н., проф. Паламар М.І., к.т.н., доц. Осухівська Г.М., д.т.н., проф. Лупенко А.М, . к.т.н. Тиш Є.В., к.т.н., доц. Луцків А.М., ст. викл. Лобур Т.Б., к.т.н.,доц. Яцишин В.В., асист. Жаровський Р.О., асист. Шаблій Н.Р. З навчально-допоміжного персоналу працюють: ст.лаборант Максимова Л.П., лаборант Митражик В.М., інженер І-ї категорії Пилипишин Л.Д., інженер Андруньків Г. В..

Прокоментуй!

You must be Увійти для коментування.