Студенту

Програма екзамену з фаху (для бакалаврів)

Оприлюднено

Програма екзамену з фаху з атестації здобувачів вищої освіти ОКР «Бакалавр» спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” для студентів групи СІ -41, СІс-41, СІс-42, СІз-41, СІзс-41, СІз-51, факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії

Завантажити програму для Екзамену із фаху (для бакалаврів)

Коментування вимкнено