Новини

Вітаємо з успішним завершенням дистанційного навчання Кучера Тараса!

Оприлюднено
14 червня 2016 року в ТНТУ імені Івана Пулюя у режимі телеконференції, організованому кафедрою комп’ютерних систем та мереж на базі локального Центру дистанційного навчання ТНТУ в штаті Мічиган (США), проведено Екзамен з фаху Кучера Тараса. В університеті Тарас навчався віддалено, на базі локального Центру дистанційного навчання ТНТУ в штаті Мічиган (США). Під час екзамену здобувач продемонстрував ґрунтовні знання з базових дисциплін напряму 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та високий рівень практичної підготовки. Тарас Кучер відповів на всі теоретичні запитання та виконав практичне завдання згідно екзаменаційного білету. Екзаменаційна комісія, після оцінювання відповідей прийшла до одностайної думки: присвоїти Кучеру Т.Ю. кваліфікацію «фахівця з інформаційних технологій» та оцінила знання студента на «відмінно». Вітаємо з успішним завершенням навчання Кучера Тараса!

Коментування вимкнено