Колектив кафедри

Луцків Андрій Мирославович

Оприлюднено
Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж

З 1988-го по 1996-й рік навчався у Тернопільській середній школі-гімназії №3, а з 1996-го по 1999-й рік  у Галицькому коледжі міста Тернополя, який закінчив з дипломом з відзнакою.

У 2003-у році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя і отримав диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю “Інформаційні управляючі системи та технології”.

З 2003 по 2006 навчався в аспірантурі Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

З 2004 року працює на посаді асистента кафедри радіокомп'ютерних систем за сумісництвом.

У 2008-у році захищає дисертацію на тему “Математичне моделювання і обробка динамічно введеного підпису для задачі аутентифікації особи у інформаційних системах” за спеціальністю 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи, науковий керівник – доктор технічних наук, професор кафедри “Радіоелектроніки” Національного авіаційного університету (м.Київ) Бойко І.Ф.

З 2009-го року працює на посаді доцента кафедри комп'ютерної інженерії.

З 2011-го року доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж.

Сертифікат "British Council (Ukraine)/"Британської Ради (Україна)"/ про проходження тесту (Aptis - Listening Reading Speaking and Writing Package), що засвідчує знання англійської мови на рівні B2, від  27/05/2016.

З 24 по 30 серпня 2016-го проходив спеціалізований тренінг Британської Ради в Україні - Academic Teaching Excellence (Майстерність викладання в університетах).

Викладацька діяльність

Викладає наступні дисципліни:

Спеціалізовані курси:

2009-2010 р.р. викладання спеціалізованих курсів з інформаційної комп’ютерної безпеки для слухачів-іноземців в’єтнамської компанії "Hitaco"

2012-2013 р.р. викладання спеціалізованих курсів з "Системного адміністрування ОС Linux" (у Центрі Інформаційних Технологій ТНТУ ім. І.Пулюя)

Участь в освітньому проекті TEMPUS SEREIN, which is acronym from official name “Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains” (543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCP)

Приймав участь у науково-дослідних  роботах:

Математичне моделювання, методи обробки та імітації біометричних циклічних сигналів в інформаційних системах (ВК-21-06) (Створення програмного, алгоритмічного та математичного забезпечення, посада: відповідальний виконавець)

Моделювання та розробка алгоритмів криптоаналізу з використанням паралельних та розподілених комп'ютерних систем (ВК-34-11) (Створення програмного, алгоритмічного та математичного забезпечення, посада: відповідальний виконавець)

Розробка математичного та програмного забезпечення  інформаційних систем діагностики та аутентифікації людини за циклічними біометричними сигналами (ДІ 188-12) (Створення алгоритмічного та програмного забезпечення, посада: відповідальний виконавець)

“Створення грід-орієнтованого програмного забезпечення для здійснення криптоаналізу” частини досліджень науково-технічного проекту „Розробка математичного та програмного грід-орієнтованого забезпечення для моделювання та прикладних досліджень в галузях механіки, ідентифікації нанопористих матеріалів, біометрії та криптоаналізу”, відповідно до Державної цільової науково-технічної програми “Впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від  23 вересня 2009 р., № 1020 та розпорядження Президії НАН України «Про затвердження переліку проектів Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки, що виконуються в  НАН України у 2012 р.» № 165 від 16.03.12 р. (ДФ 196-12) (Створення програмного, алгоритмічного та математичного забезпечення, посада: відповідальний виконавець)

Інтереси (в т.ч. наукові):

  • інженерія великих даних;
  • мова програмування та технологія JAVA;
  • паралельні, векторні та розподілені обчислення;
  • високопродуктивні системи опрацювання даних;
  • операційна система Linux (дистрибутиви CentOS, Debian);
  • інформаційна комп'ютерна безпека, зокрема системи аутентифікації;
  • відкрите програмне забезпечення;
  • психологія, педагогіка та філософія.

Ключові наукові праці

Моніторинг та керування обчислювальними процесами у сучасних кластерних системах під час розв'язання задач криптоаналізу / Вісник національного університету “Львівська політехніка” . — Львів.: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — № 717 . — С. 76-83. С.А. Лупенко, А.М. Луцків

Підвищення ефективності криптоаналізу сучасних потокових шифрів / Вісник національного університету “Львівська політехніка” . — Львів.: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — № 741. — С. 240-245. О. Кравець, С.А. Лупенко, А.М. Луцків

Особливості криптоаналізу у грід-середовищі / Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2013. – № 774. – С.33–38. С.А. Лупенко, А.М. Луцків

Високопродуктивна інформаційна система алгебраїчного криптоаналізу потокових шифрів/ Вісник національного університету “Львівська політехніка” . — Львів.: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — № 806 . — С. 148-154. Н. В. Загородна, І. Вітрук, А. М. Луцків

Відкрите Програмне Забезпечення для Розробки Інформаційних Систем: Порівняльний Аналіз і Перспективи Розвитку в Україні // Міжнародний науково-технічний журнал “Комп'ютинг”. -Тернопіль: “Економічна думка”, 2005, - Т.4,№1 - С.99-104.

Бойко І., Лупенко С., Луцків А.

Математичне моделювання та статистичні методи обробки динамічного підпису для задач аутентифікації особи в інформаційних системах // Електроніка та системи управління. - К.:НАУ, 2006. - №2(8). - С.27-37.

Бойко І., Лупенко С., Луцків А.

Оцінювання ймовірнісних характеристик динамічно введеного підпису для задач аутентифікації особи в інформаційних системах // Електроніка та системи управління. – К.:НАУ, 2006. - №4(10). - С.15-27.

Бойко І., Лупенко С., Луцків А.

Математична модель динамічного підпису з урахуванням його сегментної структури // Вісник Тернопільського державного технічного університету. - 2006. -Т.11,№3. -С.152-162.

Бойко І.Ф., Лупенко С.А., Луцків А.М.

Імітаційне моделювання циклічних випадкових процесів на ЕОМ // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. - Львів: НЛТУ – 2006. -вип.16.6. - С.110-119.

Лупенко С.А., Луцків А.М.

Алгоритм роботи системи аутентифікації за динамічно введеним підписом. //Проблеми інформатизації та управління. - К.:НАУ, - 2006. - №1(19) - С.111-117.

Луцків А.М.

Імітаційне моделювання динамічно введеного підпису з метою тестування системи біометричної аутентифікації особи //Электроника и связь. - К.:НТУУ“КПІ” - 2006. - №5. - С.44-48.

Луцків А.М.

“Open Source Software for the Development of Informational Systems: Comparative Analysis and Development Prospects in Ukraine” 105-106p. Міжнародний науково-технічний журнал “Комп\'ютинг”, “Економічна думка” Тернопіль 2005

I.Boiko, S.Lupenko, А. Luckiv

Biometry authentication system based on on-line signature verification // Proceedings of the international conference “Computer science and information technologies”(CSIT 2006). - Lviv, 2006. - P.43-48.

Lutskiv A.

Імітаційне моделювання динамічного підпису в задачах аутентифікації особи // Матеріали Десятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 17-18 травня 2006р.). - Тернопіль: ТДТУ, 2006. - C.314.

Бойко І., Лупенко С., Луцків А.

Математичне моделювання та обробка динамічно введеного підпису для задачі аутентифікації особи // Матеріали Одинадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 16-17 травня 2007р.). - Тернопіль: ТДТУ, 2007. - C.297.

Бойко І., Лупенко С., Луцків А.

Огляд систем, математичних моделей та методів аналізу динамічного підпису для задачі аутентифікації особи // Матеріали Дев'ятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 12-13 травня 2005р.). - Тернопіль: ТДТУ, 2005. - C.255.

Бойко І., Лупенко С., Луцків А.

Сучасні біометричні методи ідентифікації особистості в системах захисту інформації // Матеріали Восьмої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 11-12 травня 2004р.). - Тернопіль: ТДТУ, 2004. - C.240.

Бойко І., Лупенко С., Луцків А.

Нові підходи до моделювання і аналізу динамічного підпису в задачах аутентифікації особи в інформаційних системах // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні наукові дослідження-2006”. Сучасні інформаційні технології. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. - Т.46. - С.66-68.

Бойко І.Ф., Лупенко С.А., Луцків А.М.

Розробка і проектування систем біометричної аутентифікації на основі динамічного підпису // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Дні науки-2006”. Сучасні інформаційні технології. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. - Т.30. - С.47-49.

Бойко І.Ф., Лупенко С.А., Луцків А.М.

Аналіз та обробка динамічного підпису в системах захисту інформації // Матеріали VII міжнародної науково-технічної конференції "ABІА-2006".- К.: НАУ, 2006.- Т.1.- С.23.17-23.21.

Бойко І.Ф., Луцків А.М.

Система біометричної аутентифікації особи за динамічно введеним підписом // V науково-технічна конференція “Інформаційні системи і технології 2007” http://www.eu.edu.ua/conference/thesis/Plenary/Lyckiv.doc

Лупенко С.А., Луцків А.М.

Гетерогенний обчислювальний кластер для моделювання нелінійних систем на базі операційної системи Debian GNU/Linux // Матеріали Восьмої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 11-12 травня 2004р.). - Тернопіль: ТДТУ, 2005. - С.240.

Луцків А.

Інформаційна система для ідентифікації та діагностики нелінійних динамічних систем методом білого шуму // Матеріали Cьомої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 22-24 квітня 2003р.). - Тернопіль: ТДТУ, 2003. - С.267.

Луцків А.
Авторські свідоцтва:

1. Луцків А.М. Комп'ютерна програма “Облік робочого часу осіб на основі біометричної аутентифікації за динамічним підписом” / А. М. Луцків, С. А. Лупенко // Авторське свідоцтво на твір №32556, Україна, заявл. 28.01.10; опубл. 26.03.10.

2. Луцків А.М. Комп'ютерна програма “Дослідження динамічного підпису особи” / А. М. Луцків, С. А. Лупенко //Авторське свідоцтво на твір № 33526 Україна, заявл. 28.01.10 ; опубл. 31.05.10.

3. Загородна Н. В. Комп'ютерна програма обліку робочого часу осіб на основі біометричної аутентифікації за динамічним підписом “NALabs SignLogOn” версія 0.2 / Загородна Н. В., Лупенко С. А., Луцків А.М. //Авторське свідоцтво на твір №42389, Україна, заявл. 29.11.11; опубл. 16.02.12.

4. Загородна Н. В. Комп'ютерна програма для дослідження динамічного підпису особи “NALabs SignatureAnalyzer” версія 0.2 / Загородна Н. В., Лупенко С. А., Луцків А.М. //Авторське свідоцтво на твір №42409, Україна, заявл. 29.11.11; опубл. 16.02.12.

5. Кондрацький Ю. О. Комп'ютерна програма для дослідження критографічного алгоритму Kasumi “NALabs Kasumi Analyzer” версія 0.2 / Кондрацький Ю.О., Луцків А.М. // Авторське свідоцтво на твір №53365, Україна, заявл. 25.11.13; опубл. 29.01.14.

6. Геник Д. О. Комп'ютерна програма для криптоаналітичного дослідження методом алгебраїчного криптоаналізу “NALabs Algebraic Block Cipher Analyzer” версія 0.2 / Геник Д. О., Луцків А.М. // Авторське свідоцтво на твір №54017, Україна, заявл. 09.01.14; опубл. 11.03.14.

Особиста сторінка науковця на веб-сторінці бібліотеки університету

Коментування вимкнено