Колектив кафедри

Яцишин Василь Володимирович

Оприлюднено
Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж
Доцент кафедри
Освіта:
 • 1988 – 1999 рр. – навчання у Гусятинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, яку закінчив з відзнакою (золота медаль);

 • 1999 – 2003 рр. – навчання у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя на факультеті «Електронних апаратів і комп’ютерних систем». У 2003 році здобув освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом підготовки 6.080401 «Комп’ютерні науки» з відзнакою.

 • 2003 – 2004 рр. – навчання у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя за спеціальністю 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології». У 2004 році одержав диплом спеціаліста з інформаційних управляючих систем та технологій з відзнакою.

Трудова діяльність:

 • 2004 – 2005 рр. – інженер І категорії кафедри радіокомп’ютерних систем Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

 • 2005 – 2007 рр. – завідувач лабораторіями кафедри радіокомп’ютерних систем Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

 • 2009 – 2011 рр. – асистент кафедри комп’ютерної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

 • 2011 – 2012 рр. – старший викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

 • 2012 р – по даний час – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Наукова діяльність:

 • 2007 – 2009 рр. – навчання в аспірантурі Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (технічні науки).

 • липень 2011 р. – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» на тему: «Методи і засоби забезпечення та контролю якості програмних систем» у Національному авіаційному університеті (м. Київ). Науковий керівник: к.т.н., проф. Харченко О.Г.

 • 2013 – 2014 рр. – відповідальний виконавець держбюджетної теми (комплексний проект) «Розробка, дослідження та впровадження методів і засобів контролю та управління якістю програмних продуктів».

 • 2014 р. – одержав атестат доцента кафедри комп’ютерних систем та мереж.

Навчальний процес.

Викладає дисципліни:

Наукові та бізнес інтереси.

 • Концепції та системи забезпечення якості програмних систем.

 • Бізнес аналіз та аналіз вимог до програмного забезпечення.

 • Проектування архітектури програмного забезпечення.

 • DevOps практики.

 • Research & Development в ІТ.

 • «Хмарні» технології.

 • Системи штучного інтелекту та машинного навчання.

Автор понад 50 наукових праць, 20 методичних розробок, активний учасник всеукраїнських і міжнародних наукових та бізнес конференцій у сфері інформаційних технологій.

Основні наукові праці:

 1. Kharchenko A. The Method for Comparative Evaluation of Software Architecture with Accounting of Trade-offs/ A. Kharchenko, I. Bodnarchuk, V. Yatcysyn//American Journal of Information Systems, 2014, Vol. 2, No. 1, 20-25/Режим доступу - http://pubs.sciepub.com/ajis/2/1/5/

 2. Harchenko A.The Tool for Design of Software Systems Architecture/ The XII th International Conference. The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics// A. Harchenko, I. Bodnarchuk, I. Halay, V. Yatcyshyn// - pp 58– 60, Lviv, 2013.

 3. V.Yatsyshyn Quality Management Requirements in the Process of Creating Software /V.Yatsyshyn, A. Kharchenko, A. Deren’, I. Galay//Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), 2013 Proceedings of IXth International Conference on 16 - 20 April 2013, pp. 117-119

 4. Kharchenko A. The Modeling and Optimization of Software Engineering Processes/ A. Kharchenko, I. Bodnarchuk, V. Yatcyshyn/ Proceeding of the XIth International Conference TCSET'12 Dedicated to the 60th anniversary of the Radio Department at the Lviv Polytechnic National University – Lviv-Slavske – 2012 - p.326.

 5. Kharchenko A. Software Architecture Design on the Base of Method of Hierarchic Optimization/ A. Kharchenko, I. Bodnarchuk, V. Yatcyshyn/ Proceeding of VIIIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design – Polyana – 2012 – pp. 39–40.

 6. Kharchenko A. The Method of Quality Management Software/ A. Kharchenko, I. Galay, V. Yatcyshyn // Proceeding of the VIIth International conference "Perspective technologies and methods in MEMS design" 11-14 May 2011 - Polyana, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2011.- p. 228-230.

 7. Харченко О. Розробка та керування вимогами до програмного забезпечення на основі моделі якості/ О. Харченко, В. Яцишин // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — №1. — С. 201-207.

 8. Яцишин В. Технологія оцінювання якості web-застосувань // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — №4. — с. 132-140.

 9. В.В. Яцишин, О.Г. Харченко. CASE-технологія розроблення вимог до програмного забезпечення та оцінювання його якості // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – с.277-285.

 10. Райчев І.Е. Інструментальний засіб розробки та комунікації вимог якості до програмних систем / І.Е. Райчев, О.Г. Харченко, В.В. Яцишин // Науковий журнал «Інженерія програмного забезпечення» №2, НАУ, Київ, 2010 – с. 29-34.

 11. Харченко О.Г. Проектування архітектури WEB-застосувань на основі моделі якості/О.Г. Харченко, І.О. Галай, Боднарчук І.О., Яцишин В.В.// Інженерія програмного забезпечення, № 4 - 2011, с. 26-35

 12. Харченко О.Г. Методи забезпечення та контролю якості web-застосувань на стадіях життєвого циклу / О.Г. Харченко,В.В. Яцишин, І.О. Боднарчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, Хмельницький №1, 2011, с.21– 27

 13. Харченко О.Г. Експертна система проектування архітектури програмного забезпечення/ О.Г. Харченко, І.О. Боднарчук, В.В. Яцишин// Збірник наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства”. – Львів, 2013. – №29. – С.10-26

 14. Яцишин В.В. Метод забезпечення якості програмних систем на ранніх стадіях життєвого циклу / В.В. Яцишин, О. Г. Харченко, О.А. Пастух, І.О. Боднарчук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 243 – 251.

 15. Яцишин В.В. Моніторинг якості програмних систем на стадіях життєвого циклу/ В.В. Яцишин//Вісник Хмельницького національного університету, №1- 2014 р. - с. 70-74

Особиста сторінка науковця на веб-сторінці бібліотеки університету

Коментування вимкнено