Наукова діяльністьНауково-дослідні роботи

Прикладна наукова робота на тему “Створення грід-орієнтованого програмного забезпечення для здійснення криптоаналізу”

Оприлюднено

Дана робота є частиною досліджень науково-технічного проекту „Розробка математичного та програмного грід-орієнтованого забезпечення для моделювання та прикладних досліджень в галузях механіки, ідентифікації нанопористих матеріалів, біометрії та криптоаналізу”, відповідно до Державної цільової науково-технічної програми “Впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р., № 1020 та розпорядження Президії НАН України «Про затвердження переліку проектів Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки, що виконуються в НАН України у 2012 р.» № 165 від 16.03.12 р.

Об’єкт дослідження – програмні засоби реалізації криптоаналітичних алгоритмів за методами “сендвіч-атаки”, алгебраїчного криптоаналізу та методу повного перебору для алгоритмів шифрування KASUMI, потокових шифрів та хеш-функцій у грід-середовищі.

Методи дослідження – методи проектування та паралельного програмування для створення програмного забезпечення, що реалізує методи алгебраїчного криптоаналізу, “сендвіч”-атаки та методу повного перебору, для виконання у грід-середовищі, для потокового, блокового шифру та хеш-функції відповідно.

Розроблено паралельне програмне забезпечення для криптоаналізу у грід-середовищі потокового, блокового шифрів та хеш-функцій. Дане програмне забезпечення орієнтоване на інтеграцію в віртуальну криптоаналітичну лабораторію CryptoGRID-TNTU, веб-портал якої надає веб-інтерфейс користувача до відповідних криптоаналітичних засобів.

Апробовано створений програмний інструментарій, шляхом його застосування під час дослідження криптостійкості алгоритмів блокового алгоритму KASUMI, потокового алгоритму Hitag2 та хеш-функцій MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512.

Договір № ДФ 196-12

Строки виконання: з 01.03.2012 р. по 31.12.2012 р.

Керівник: Лупенко Сергій Анатолійович.

Виконавці: Луцків Андрій Мирославович,  Дем`янчук Нестор Романович, Дуриш Юрій Петрович, Кондрацький Юрій Орестович, Кравець Олег Степанович

(завершена)

Коментування вимкнено