Наукова діяльністьНауково-дослідні роботи

Прикладна наукова робота на тему “Розробка, дослідження та впровадження методів і засобів контролю та управління якістю програмних продуктів”

Оприлюднено

(відповідальний виконавець – старший викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж Яцишин В. В.; керівник – д.т.н., проф. Лупенко С.А.).

Договір № ДФ 196-12

(виконується)

Коментування вимкнено