Колектив кафедри

Жаровський Руслан Олегович

Оприлюднено
Кандидат технічних наук,
Старший викладач кафедри

Народився 02.02.1982 р. в м. Тернопіль.

З 1988 р. по 1999 р. навчався в Тернопільській ЗОШ №15. У 1999 р. вступив у Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя на факультет «Електронних апаратів і комп’ютерних систем» на спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології». У 2003 р. отримав диплом з відзнакою за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки", а в 2004 р. – диплом з відзнакою спеціаліста з інформаційних управляючих систем та технологій.

Робота:

2003-2004 інженер кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв; з 2005 р. викладач курсів Центру перепідготовки і післядипломної освіти; 2005-2006 р.р. – асистент кафедри радіокомп’ютерних систем; 2004-2008 р.р. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (технічні науки).

Тема дисертаційної роботи: «Математичне моделювання кореляційних систем з ортогональними фільтрами при статистичній обробці геофізичних сигналів».

З 2007 р. – асистент кафедри «Комп’ютерної інженерії»

Наукові інтереси:

  • Принципи проектування інформаційних систем систем.
  • Проектування комп’ютерних мереж.
  • Захист інформації в комп’ютерних системах.

Наукові публікації:

  • Жаровський Р.О. Комп'ютерне моделювання стаціонарного RC шуму з дискретним часом. / Жаровський Р.О. – Вісник ТДТУ. – 2008. –  №1. – С. 157-161.
  • Жаровський Р.О. Моделювання білого шуму з дискретним часом. / Жаровський Р.О., Марченко Б.Г., Марченко Н.Б. – Вісник ТДТУ – 2007. – №4. – С. 152-157.
  • Жаровський Р.О. Моделі геофізичних сигналів на основі лінійних випадкових процесів  / Жаровський Р.О., Щербак Л. М. - Вісник ТДТУ.  –  2009. –  №1.  –  ст.. 138-144.
  • Жаровський Р.О. Марченко Н.Б. Кореляційні системи обробки сигналів з вхідними системними дискретними ортогональними фільтрами / Матеріали конференції ІІТС-2005 / К.: НАУ.
  • Жаровський Р. О. Ортогональні фільтри Лагера в задачах обробки сигналів. / Матеріали конференції Становление современной науки- 2008. Прага, 2008.
  • Р.О. Жаровський, Опис шумових процесів в геофізиці з допомогою моделі дискретного лінійного випадкового процесу / Наукова конфереція Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова / К., 2009.
  • Р. Жаровський Моделювання корисних сейсмічних сигналів // Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя / Тернопіль: ТДТУ, 2009.
Особиста сторінка науковця на веб-сторінці бібліотеки університету

Коментування вимкнено