Новини

Шановні студенти! Запрошуємо до участі в олімпіадах

Оприлюднено

З метою стимулювання творчої праці та поглиблення навичок з профільних дисциплін студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія".

А також, відповідно до положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 грудня 2012 року №1410, наказ Міністерства освіти і науки України від  17 грудня 2019 року №1580 "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020" навчальному році, будуть проведено І етап таких Всеукраїнських олімпіад:

 

Назва олімпіади

Дата проведення

Аудиторія

Відповідальний

Системне програмування

24.02.2020 р. VI пара

1-606

ст.викл. Паламар А.М.

Комп'ютерні мережі штучного інтелекту

27.02.2020 р. VI пара

1-605

ас. Стадник Н.Б.

Комп'ютерні системи та мережі

26.02.2020 р. VI пара

1-605

доц. Луцків А.М.

  Відповідальні за відповідні олімпіади викладачі нададуть Вам усі необхідні консультації. Долучайтесь, приймайте участь та пробуйте свої сили!
Новини

“Цікава наука – неймовірні технології”

Оприлюднено
Учні Тернопільської спеціалізованої школи №5 взяли участь у ІТ-квесті "Цікава наука - неймовірні технології", який для них провели студенти спеціальності Комп'ютерна інженерія та викладачі Кафедри комп'ютерних систем та мереж ТНТУ! Висловлюємо щиру подяку педагогічному колективу школи №5 за сприяння, зокрема Шмир Ользі Зіновіївні, заступнику директора школи з виховної роботи, а також за підготовку до проведення ІТ-квесту вчителю фізики Сенишину Олегу Ярославовичу(http://5.school-info.te.ua/senishin-oleg-jaroslavovich)! Це були незабутні враження!!!   (детальніше про подію на нашій сторінці в ФБ: тут і тут)
Дипломні роботи

Назви тем дипломних робіт магістрів 2019

Оприлюднено
Теми дипломних робіт магістрів, які захищались у 2019-у році
 1. «Методи та засоби оптимізації розробки комп’ютерних систем критичного призначення»

 2. «Математичне та програмне забезпечення комп’ютерної системи діагностики функціонального стану легень людини»

 3. «Апаратно-програмне забезпечення комп’ютерної системи координації та контролю дронами»

 4. «Комп’ютерна система генерування тестових сигналів сітківки ока людини»

 5. «Математичне та програмне забезпечення комп’ютерної системи діагностики стану периферичної нервової системи людини»

 6. «Архітектура комп’ютерної системи жестового керування квадрокоптером»

 7. «Система контролю розумним будинком з використанням LoRa-Mesh-технологій»

 8. «Методи та засоби опрацювання природної мови з використанням нейронних мереж з метою розпізнавання власних назв»

 9. «Методи та засоби передавання інформації в системі «Цифрова лікарня»»

 10. «Методи та засоби оцінювання гарантоздатності комп’ютерних систем»

 11. «Методи і засоби виявлення тональності текстової інформації для вдосконалення комп’ютерних систем»

 12. «Методи і засоби збору, аналізу та відображення даних в комп’ютерних системах «Розумний цінник»»

 13. «Нейромережева система машинного бачення для розпізнавання книг на фотографіях»

 14. «Засоби автоматизованого порівняння архітектур програмного забезпечення під час проектування комп’ютерних систем»

 15. «Система оптимізації енергоспоживання для розумного будинку но основі технології Bluetooth Low Energy»

 16. «Методи та засоби побудови комп’ютеризованих діалогових систем торгового центру»

 17. «Комп’ютерна система генерування тестових сигналів пульсової хвилі людини»

 18. «Методи та засоби резервування та агрегації каналів комп’ютерних мереж»

 19. «Методи та засоби класифікації атрибутів якості комп’ютерних систем»

 20. «Методи та засоби опрацювання зображень у комп’ютерних біомедичних системах»

 21. «Методи та засоби організації комп’ютеризованих логістичних систем»

 22. «Методи та засоби трансформації баз даних з ERM-моделі в реляційну модель»

 23. «Методи та засоби забезпечення якості систем для онлайн - комерції»

 24. «Методи та засоби попереднього опрацювання і передавання ЕКГ в системах телемоніторингу»

 25. «Алгоритмічне і програмне забезпечення систем контролю розумним будинком з використанням Mesh-технологій»

 26. «Методи аналізу ієрархій для автоматизації вибору мережевого обладнання з врахуванням вимог безпеки»

 27. «Математичне та програмне забезпечення комп’ютерних систем керування транспортним засобом»

 28. «Методи та засоби узгодження вихідних цифрових потоків медичних приладів з безпровідною мережею»

 29. «Методи та засоби побудови спеціалізованих компютерних систем для оцінювання якості бензину»

 30. «Засоби моніторингу та управління елементами ІоТ»

 31. «Методи та засоби автоматичного розпізнавання мови на базі мікроконтролерної системи»

 32. «Методи та засоби оцінювання надійності комп’ютерних систем при збоях програмного забезпечення»

 33. «Програмне та апаратне забезпечення роботизованих систем автоматизованого розгортання бездротових мереж передавання даних»

 34. «Методи та засоби адаптивної селекції каналів зв’язку для розумного будинку»

 35. «Методи та засоби передавання інформації в системі «Розумний пішохідний перехід»»

 36. «Методи та засоби побудови мережевих комутаторів з підтримкою технологій GEPON та LTE»

 37. «Алгоритмічне та програмне забезпечення технології Blokchain при побудові мережевих ІоТ-інфраструктур»

 38. «Математичне та програмне забезпечення автоматизованої системи підбору команди розробників»

 39. «Методи оптимізації передачі голосової інформації в комп’ютерних мережах»

 40. «Методи та засоби підвищення ефективності безпровідних телеметричних мереж»

 41. «Методи та засоби комп’ютеризованого дистанційного контролю параметрів вантажу в логістичних системах»

 42. «Алгоритмічне та програмне забезпечення семантичного опрацювання текстових даних у високопродуктивних комп’ютерних системах з урахуванням концепції Big Data»

 43. «Методи та засоби оцінювання загроз та ризиків для організації інформаційної безпеки при використанні мобільних бізнес-рішень»

 44. «Методи та інструментальні засоби управління процесом міграції віртуальних машин в обчислювальній хмарі»

 45. «Методи та засоби для функційного програмування мікроконтролерів»

 46. «Методи та засоби оцінювання якості людино-машинної взаємодії»

Колектив кафедри

Лупенко Сергій Анатолійович

Оприлюднено
Доктор технічних наук, професор
Професор кафедри комп'ютерних систем та мереж

Лупенко Сергій Анатолійовичдоктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж, керівник науково-дослідної лабораторії «Моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (ТНТУ).

Народився 1 березня 1975 року в с. Ленінське (тепер с. Спаське) Кролевецького р-ну Сумської області. В 1992 році закінчив Тернопільську ЗОШ №11. З 1992 по 1998 р. навчався у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя на факультеті приладобудування за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи». Отримав два дипломи із відзнакою – спеціаліста (1997) та магістра (1998). З 1998 по 2001 р. продовжив навчання у аспірантурі під науковим керівництвом д.т.н., професора Щербака Л.М. У 2001 році захистив кандидатську, а у 2010 році докторську дисертації за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи». У 2004 році отримав вчене звання доцента за кафедрою радіокомпютерних систем, а у 2011 році – вчене звання професора за кафедрою компютерних систем та мереж. За час своєї трудової діяльності працював на посадах програміста, асистента, доцента, професора, завідувача кафедрою, керівника відділу міжнародних проектів.

Лупенко С.А. є фундатором та багаторічним завідувачем кафедри радіокомп’ютерних систем (2004 рік) та кафедри комп’ютерних систем та мереж (2009 рік) ТНТУ. За безпосередньої участі Лупенка С.А. в університеті було ліцензовано та акредитовано ряд напрямів та спеціальностей із підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів та докторів філософії в галузі знань «Інформаційні технології», зокрема, зі спеціальності «Компютерна інженерія» та «Компютерні науки». Він є розробником багатьох освітньо-професійних характеристик та навчальних планів підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій. Був керівником робочої групи ТНТУ з виконання міжнародного проекту 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains (SEREIN), що отримав фінансування у рамках міжнародної освітньої програми «Tempus». Рецензент багатьох підручників, навчальних посібників, наукових монографій та фахових наукових статей в галузі інформаційних технологій. Неодноразово був головою експертних комісій Міністерства освіти і науки України по проведенню акредитаційних експертиз та ліцензування в різних університетах та коледжах України. З 2019 року член підкомісії з компютерної інженерії Науково-методичної комісії з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

У 2008 році був співорганізатором та співкоординатором курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Методи та засоби цифрової обробки даних в телекомунікаційних системах та мережах» для офіцерів прикордонної служби України, а також для фахівців-офіцерів із Соціалістичної республіки В’єтнам на замовлення державної фірми «Хітако». Професор Лупенко С.А. очолює обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Рада із конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технології України».

Професор Лупенко С.А. – знаний фахівець в галузі математичного моделювання та обчислювальних методів, основні наукові результати якого полягають у розробці комплексу нових математичних моделей, методів та програмно-апаратних засобів аналізу, прогнозування, компютерного моделювання широкого класу сигналів та процесів із циклічною просторово-часовою структурою, які мають місце в галузі медичної діагностики, економетрії, кібербезпеки та діагностики стану матеріалів.

Під керівництвом Лупенка С.А. функціонує наукова школа «Моделювання та математичне забезпечення інтелектуалізованих інформаційних систем в медицині, техніці та економіці». До складу наукової школи входять 2 доктори технічних наук та 5 кандидатів технічних наук. Основною особливістю цієї наукової школи є розвиток та поєднання сучасних моделей та технологій опрацювання сигналів із моделями та технологіями в галузі систем штучного інтелекту. Представниками наукової школи опубліковано 3 монографії, 4 підручники та 11 навчальних посібників, більше 350 статей, в т.ч. у міжнародних виданнях, та отримано більше 20 авторських свідоцтв і патентів. Сумарний h-індекс наукової школи - 14 згідно бази SCOPUS; сумарний h-індекс згідно бази Google Scholar - 40.

Професор Лупенко С.А. був керівником багатьох науково-дослідних проектів у галузі математичного моделювання та інформаційних технологій, а саме, таких:

 1. Комплексний міжуніверситетський науково-дослідний проект "Розробка, дослідження та впровадження методів і засобів контролю та управління якістю програмних продуктів" (№ держреєстрації 0113U000258).

 2. Науково-дослідний проект Створення грід-орієнтованого програмного забезпечення для здійснення криптоаналізу”, що є складовою частиною проекту „Розробка математичного та програмного грід-орієнтованого забезпечення для моделювання та прикладних досліджень в галузях механіки, ідентифікації нанопористих матеріалів, біометрії та криптоаналізу”, що виконувався Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (№ держреєстрації 0111U008183).

 3. Науково-дослідний проект “Розробка математичного та програмного забезпечення інформаційних систем діагностики та аутентифікації людини за циклічними біометричними сигналами” (номер держреєстрації 0112U002203).

 4. Науково-дослідний проект “Моделювання та розробка алгоритмів криптоаналізу з використанням паралельних та розподілених комп'ютерних систем (номер держреєстрації 0111U002595).

 5. «Математичне моделювання, методи обробки та імітації біометричних циклічних сигналів в інформаційних системах» (номер держреєстрації 0106U009380).

Сферою наукових інтересів є математичне моделювання та методи опрацювання сигналів в інтелектуалізованих інформаційних системах, високопродуктивні обчислювальні системи, інформаційні технології біометричної аутентифікації особи, онтоорієнтовані інтелектуалізовані медичні інформаційні системи. Професор Лупенко С.А. є автором сучасної оригінальної теорії моделювання та опрацювання сигналів циклічної структури в інформаційних систем їх аналізу, діагностики та прогнозування. Розроблена їм теорія з позицій єдиного теоретико-методологічного підходу враховує широкий спектр можливих атрибутів циклічності в рамках детермінованої, стохастичної, нечіткої та інтервальної парадигм моделювання, значне структурне багатоманіття закономірностей мінливості та спільності ритму циклічних сигналів та має засоби адаптації до змін їх ритму. Логічним підсумком цього напряму досліджень стало видання наукової монографії «Теоретичні основи моделювання та опрацювання циклічних сигналів в інформаційних системах».

Професором Лупенко С.А. розроблено та обгрунтовано цілісний формалізований підхід до організації контенту навчальних курсів в електронних системах навчання на основі аксіоматико-дедуктивної стратегії та оноорієнтованого підходу, що забезпечує високий рівень їх семантичної якості. Як приклад застосування запропонованої аксіоматико-дедуктивної стратегії розроблено елементи глосарію та таксономій понять дисципліни «Комп’ютерна логіка», які втілено у середовищі Protégé з використанням мови опису онтологій OWL. Здобуті наукові результати використані при створенні ряду електронних навчальних курсів, а також знайшли своє впровадження в освітній процес у вигляді підручника «Компютерна логіка» обсягом 640 сторінок під авторством Лупенка С.А.

Професор Лупенко С.А. є автором та координатором Міжнародної програми наукових досліджень китайської образної медицини на 2017-2023 роки, яка затверджена та реалізується Пекінським медичним дослідницьким інститутом «Кундавелл», і спрямована на проведення всебічних наукових досліджень китайської образної медицини з метою створення її наукової теорії, проведення клінічних випробувань та розробки інтегрованого онтоорієнтованого інформаційно-аналітичного середовища наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання.

Лупенко С.А. багато років приймає активну участь у підготовці та атестації наукових кадрів, зокрема, він є заступником голови спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій у ТНТУ та член спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій у Національному університеті «Львівська політехніка». Підготував одного доктора технічних наук та трьох кандидатів технічних наук (у тому числі за спільною Україно-Французькою програмою), офіційний опонет понад 30 кандидатських та докторських дисертацій. Є співголовою наукового тематичного семінару в ТНТУ за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки). Є науковим консультантом здобувачів наукового ступеня доктора технічних наук та науковим керівником аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук (докторів філософії).

Лупенко С.А. входить до складу редколегії наукового фахового журналу «Вісник Тернопільського національного технічного університету. Був членом редколегій трьох наукових фахових журналів, зокрема «Інформаційні системи та мережі» та «Комп’ютерні системи та мержі» Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Входив та входить до складу програмних комітетів багатьох міжнародних та національних наукових конференцій, зокрема, він є головою програмного комітету науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології», член програмного комітету міжнародної наукової конференції «Advanced Computer Information Technologies», що внесена до наукометричних баз Scopus, IEEE Xplore, член програмного комітету міжнародної науково-прикладної конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання, автоматизованого керування та інформаційних технологій» та ряду інших міжнародних наукових конференцій.

За час своєї наукової та науково-педагогічної діяльності професор Лупенко С.А. опублікував понад 250 наукових та науково-методичних праць, у тому числі одноосібну наукову монографію, 3 підручника без співавторів та 4 навчальних посібники у співавторстві. Серед наукових праць 20 входять у базу  SCOPUS та Web of Sc, 179 - у базу Google Scholar. Загальна кількість посилань на публікації автора: 37 (згідно бази  SCOPUS); 404 (згідно бази Google Scholar); h-індекс - 3 (згідно бази SCOPUS); h-індекс  - 10 (згідно бази Google Scholar); h10-index – 12 (згідно бази Google Scholar). Результати дослідження представлялися і доповідалися на міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях.

В 2005 році Лупенко С.А. нагороджений грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розбудову навчального закладу, у 2010 році грамотою Тернопільської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, значні наукові досягнення та з нагоди Дня науки, у 2017 році грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня науки.

 
Особиста сторінка науковця на веб-сторінці бібліотеки університету
Лупенко Сергій Анатолійович – випускник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. В 1997 році отримав диплом спеціаліста (з відзнакою) за спеціальністю „Біотехнічні та медичні апарати і системи” та отримав кваліфікацію інженера-електроніка, а в 1998 – закінчив із відзнакою магістратуру за цією ж спеціальністю. В період з 1998 по 2001 рік навчався в аспірантурі Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.
Новини

Відкрита пара старшого викладача Р.О. Жаровського з дисципліни “Захист інформації у комп’ютерних системах”

Оприлюднено

Відкрита пара Р.О. Жаровського з дисципліни "Захист інформації у комп'ютерних системах" (лекція)

відбудеться 11.11.2019р. о 11.10 в аудиторії 705.

Тема лекції: "Захист на мережевому рівні - протокол IPSec"

Пара буде проводитись для груп потоку СІ-4.

Новини

Наші студенти разом із доцентом кафедри Наталією Шингерою прийняли участь у забігу «Університетська миля»

Оприлюднено
Наші студенти разом із доцентом кафедри Наталією Шингерою прийняли участь у традиційному забігу «Університетська миля» Традиційний забіг «Університетська миля» об’єднала студентів з Тернополя та Івано-Франківська. До заходу також долучились іноземні студенти тернопільських університетів. Такий студентський забіг проходить по всій Україні. Цього року до нього приєдналися більш ніж 20 тис. студентів.
Перед початком забігу на Театральному майдані провели розминку. Маршрут проходив по вул. Руській, вул. Йосипа Сліпого, вул. Листопадовій, вул. Грушевського, вул. Юліуша Словацького, бульвару Тараса Шевченка і Театральному майдані. Дистанція склала 1,6 км.
Разом зі студентами до забігу приєднався заступник міністра освіти і науки України Роман Греба, голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Вадим Стеценко та президент Спортивної студентської спілки України Євген Імас.
Планувалося, що забіг зможе зібрати дві тисячі студентів, але охочих знайшлося значно більше.
Новини

Шановні студенти 3-го курсу завітайте на кафедру та узгодьте формальну частину проходження практики

Оприлюднено
Шановні студенти 3-го курсу завітайте на кафедру та узгодьте формальну частину проходження практики! Зокрема: узгодьте та коректно оформте  договори на практику. Практика буде проходити з 8-го по 21-е липня, відповідно до навчального графіку. Зичимо здобути нові практичні навички та досвід. Для мотивації рекомендуємо переглянути цікавий ролик про NoSQL базу даних MongoDB

Database Skills:

 
Новини

Комп’ютерні інженери – призери II етапу ХХІ Всеукраїнської студентської олімпіади «Системне програмування»

Оприлюднено

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1313 від 28.11.2018 року “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році” на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ«ХПІ») з 2 по 5 квітня 2019 року проходив II етап ХХІ Всеукраїнської студентської олімпіади «Системне програмування».

Тернопільський національний університет імені Івана Пулюя був представлений командою студентів третього курсу спеціальності "Комп'ютерна інженерія" у складі: Семегена Віталія, Волоського Володимира та Кохана Василя Володимира.

Олімпіада проводилась у два тури. У першому теоретичному турі оцінювались знання студентів як з фундаментальних так і з професійних дисциплін підготовки комп’ютерних інженерів. У другому практичному турі - студенти демонстрували вміння розробляти комп’ютерні програми для розв’язання поставлених задач.

За підсумками двох турів олімпіадних змагань третє місце в особистому заліку зайняв студент третього курсу спеціальності "Комп'ютерна інженерія" факультету комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії Кохан Василь Володимир, а вся команда - нагороджена грамотою за активну участь в II етапі ХХІ Всеукраїнської студентської олімпіади «Системне програмування».

Підготовкою студентів до олімпіади займався старший викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж Паламар Андрій Михайлович.

Щиро вітаємо наших студентів та їх керівника з високою оцінкою їхніх знань та бажаємо подальших успіхів, натхнення та нових звершень!

Новини

Відкриття нового офісу компанії Unicorn

Оприлюднено

Кафедра комп'ютерних систем та мереж привітала компанію Unicorn з відкриттям нового офісу.

 

Кафедра комп'ютерних систем та мереж (Кафедра комп’ютерних систем та мереж ТНТУ ім.І.Пулюя) вітає компанію Unicorn Systems UA з відкриттям нового офісу у Тернополі! Бажаємо Вам швидкого розвитку та процвітання, цілеспрямованих та виконавчих працівників, а також сподіваємося на плідну співпрацю!

Міжнародна IT компанія Unicorn 28 березня відкрила новий офіс у Тернополі. Це важливий крок у розвитку міста і компанії. Стратегія довгострокового розвитку Unicorn включає в себе створення робочих місць в містах з великим економічним потенціалом. Статистика стверджує, що 1 нове робоче місце в сфері IT створює 1,4 робочих місця в інших сферах економіки. "Це лише початок. На даний момент у нас працюють 15 фахівців. Вони одразу влилися в роботу і завоювали довіру клієнтів. До кінця року ми плануємо поповнити штат ще тридцятьма професіоналами", - прокоментував голова українського офісу Unicorn Systems UA Володимир Погойда.

Крім цього, пріоритетне завдання компанії - співпраця і плідна робота з локальними вищими навчальними закладами, що включає в себе можливість працевлаштування кращих студентів і доповнення навчальних програм у відповідності з європейськими стандартами.
Новини

Вітаємо наших студентів з успішною участю в олімпіаді!

Оприлюднено
Вітаємо наших студентів з успішною участю в олімпіаді! З 25.03.2019 по 29.03.2019 р. студенти групи СІ-31 Кохан Василь Володимир Богданович, Волоський Володимир Петрович та Петрусь Василь Євгенович вперше взяли активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади «Веб-технології та веб-дизайн», яка відбулася у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро). Студенти були в рейтингу серед кращих.
Новини

Студенти ТНТУ побували на екскурсії в ІТ-компанії “Unicorn Systems”

Оприлюднено
User comments

3 квітня 2019 року студенти факультету комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії під керівництвом завідувача кафедри комп'ютерних систем та мереж Осухівської Г.М. та ст. викл. Паламаря А.М. побували на екскурсії в ІТ-компанії "Unicorn Systems". Ця компанія надає комплексні послуги у сфері інформаційних систем та інформаційно-комунікаційних технологій.

Студенти мали змогу побачити основні відділи компанії, де відбуваються усі етапи роботи: від розробки програмного продукту, до його реалізації, продажу та технічної підтримки. Екскурсію проводили колишні випускники ТНТУ, які зараз працюють на керівних посадах в Тернопільському відділенні компанії "Unicorn Systems". Студентам розповіли про те, які навики потрібно розвивати, щоб потрапити на стажування чи безпосередньо на роботу в компанію та мати змогу отримувати заробітну плату європейського рівня. Крім того студенти поспілкувались з працівниками компанії – студентами та випускниками спеціальності "Комп’ютерна інженерія", які мотивували їх вчитися, розвиватися та приєднуватися до їхнього колективу.

"Unicorn Systems" працює на міжнародному ІТ-ринку з 1990 року. ЇЇ штаб-квартира знаходиться у Празі. У 2010 році було відкрито перший офіс в Києві, а 28 березня 2019 року компанія відкрила новий офіс у Тернополі. Зараз в компанії в різних країнах Європи працює понад 2500 працівників на найбільших системних проектах для компаній в енергетиці, банківському та страховому ринку, виробництві.

Новини

Наш студент Василь Кохан переміг в конкурсному відборі програми Mitacs Globalink Research Internship

Оприлюднено

Вітаємо студента 3 курсу спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія  Василя Кохана з перемогою в конкурсному відборі програми Mitacs Globalink Research Internship!

   Завдяки наполегливій праці та досягненням у дослідницькій сфері, він буде продовжувати роботу над своїм проектом «Створення гри для навчання комп'ютерного мислення» на базі  університету провінції Альберта, що в Канаді.

  Нагадаємо, що програма Mitacs Globalink Research Internship – це міжнародна ініціатива для іноземних студентів з Австралії, Бразилії, Китаю, Франції, Індії, Німеччини, Мексики, Саудівської Аравії, Тунісу та України для дослідницького стажування в Канаді.

З травня по вересень кожного року, учасники, що пройшли відбір, беруть участь в 12-тижневому дослідницькому стажуванні під керівництвом канадських викладачів університетів з різних наукових дисциплін: від інженерних, технічних і математичних до гуманітарних і соціальних наук. Випускники програми Globalink Research Internship, що зацікавлені в поверненні до Канади для навчання в магістратурі, мають право на отримання стипендії Globalink Graduate Fellowship.

Новини

Системне програмне забезпечення (курсові роботи)

Оприлюднено
Шановні студенти 4-го курсу! Будь ласка, хто ще не узгодив теми курсових робіт зробіть це найближчим часом. Водночас зверніть увагу на вчасне виконання лабораторних робіт з дисципліни. Для мотивації та підняття настрою можете переглянути музичні відео, які були створені спільнотою Linux-дистрибутиву SUSE:
Новини

Порядок реєстрації на ЗНО випускників 2019 року

Оприлюднено
Для того, щоб зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (далі – зовнішнє оцінювання), потрібно виконати низку послідовних дій.
 1. Ознайомтесь із правилами прийому до вибраних вами закладів вищої освіти. Радимо уважно вивчити пропозиції закладів, заздалегідь визначитися зі спеціальностями, на які вступатимете, і з’ясувати перелік предметів, із яких необхідно подати результати зовнішнього оцінювання. Такий порядок дій допоможе вам усвідомлено вибрати навчальні предмети для проходження зовнішнього оцінювання та державної підсумкової атестації.
Також обов’язковим для ознайомлення документом є Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі – Порядок). У документі, зокрема, визначено коло осіб, які можуть брати участь у зовнішньому оцінюванні, їхні права й обов’язки, унормовано основні засади проведення зовнішнього оцінювання, порядок реєстрації осіб тощо.
 1. Виберіть навчальні предмети, із яких ви бажаєте пройти зовнішнє оцінювання та державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання
Пам’ятайте, що загальна кількість навчальних предметів, вибраних вами для проходження зовнішнього оцінювання, не повинна перевищувати чотирьох. У 2019 році зовнішнє оцінювання проводитиметься з таких навчальних предметів:
• української мови і літератури • історії України • математики • біології • географії • фізики • хімії • англійської мови • іспанської мови • німецької мови • французької мови
Звертаємо увагу, що з усіх навчальних предметів, які ви виберете, буде встановлено результат за шкалою 100–200 балів, а з предметів, із яких ви проходитимете державну підсумкову атестацію, також отримаєте оцінку за шкалою 1–12 балів. Якщо ви учень (слухач) закладу професійної (професійно-технічної) освіти або студент закладу вищої освіти, то вам результати зовнішнього оцінювання із української мови і літератури (українська мова), математики або історії України будуть зараховані як оцінка за державну підсумкову атестацію. Якщо ви випускник закладу загальної середньої освіти, то вам результати зовнішнього незалежного оцінювання із трьох навчальних предметів, вибраних під час реєстрації, буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію. Першим обов’язковим предметом ДПА є українська мова. Другим – математика або історія України (за вибором). Третій предмет ви обираєте самостійно із запропонованого вище переліку. Пам’ятайте, що для зарахування оцінок за державну підсумкову атестацію можна вибрати й математику, й історію України та пройти зовнішнє оцінювання з цих предметів.
 1. Підготуйте необхідні для реєстрації документи та матеріали, зокрема:
 • копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові). Звертаємо увагу, що в паспортах нового зразка (ID-картка) немає серії документа. Під час заповнення реєстраційної форми поле «серія» залишайте порожнім. У разі відсутності паспорта окремі категорії осіб можуть подати інший документ[1].
Якщо виникли проблеми з отриманням паспорта громадянина України, радимо для вирішення питань щодо реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні звернутися до адміністрації закладу освіти. Нагадуємо, що інформацію про механізм реєстрації учнів, які не мають паспорта, для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в розділі «Керівникам закладів освіти», доступ до якого – за допомогою логіна та пароля, наданих закладу освіти регіональним центром оцінювання якості освіти.
 • дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері);
 • реєстраційну картку, яку можна сформувати самостійно, скориставшись спеціальним сервісом «Зареєструватися», розміщеним на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або звернутися за допомогою до особи, відповідальної за реєстрацію в закладі освіти, де ви навчаєтеся.
У разі необхідності також підготуйте:
 • медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900;
 • копію свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
 • копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);
 • заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) предмета(ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії, і документ, що підтверджує цю причину (для тих, хто має на це право відповідно до розділу VI Порядку).
Увага! На копіях документів випускник має написати Згідно з оригіналом (без лапок), поставити підпис, свої ініціали та прізвище, дату засвідчення копії.
 1. Сформуйте комплект реєстраційних документів та подайте його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти, в якому ви навчаєтеся.
Після отримання від випускників реєстраційних документів заклад освіти формує список осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти у формі зовнішнього оцінювання. Засвідчений підписом керівника та печаткою закладу освіти (у разі її наявності) список учнів і комплекти реєстраційних документів треба надіслати не пізніше ніж 18 березня 2019 року до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Дату подання визначатимуть за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні є Сертифікат, який вам буде надіслано в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього оцінювання та інформаційним бюлетенем «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2019 рік» до закладу освіти, де ви навчаєтеся. Вручення індивідуальних конвертів забезпечують заклади освіти.

джерело

Абітурієнту

Платформа iLearn запускає безкоштовні тести для підготовки до ЗНО

Оприлюднено

Вже з 14 січня на випускників усіх шкіл України чекає сюрприз — можливість безкоштовно проходити тести у форматі ЗНО на сайті iLearn.

Найкращі спеціалісти підготували для школярів безліч запитань, які допоможуть підготуватися до іспитів.

Гейміфікована платформа iLearn — це єдиний в Україні сайт, створений командою «Освіторії», де випускники можуть безкоштовно готуватися до фінального тестування. Це інноваційна платформа з безкоштовними онлайн-курсами для підготовки до фінального тестування. Під час реєстрації учні створюють свого гейміфікованого героя і можуть отримувати електронні монети ВЧИБАКСИ за проходження тестів, завдань та вебінарів. Також платформа пропонує вебінари з найкращими викладачами української мови та літератури, математики, історії України та англійської. За успіхи в навчання користувачі можуть накопичувати монети, проходити рівні та здобувати досвід. А для найзавзятіших на iLearn підготували цінні призи від партнера Coca-Cola.

Більше про вебінари можна прочитати за посиланням. Переваги підготовки з iLearn: – тести складені найкращими спеціалістами України;

– питання багаторівневої складності;

– проходити тести можна допоки не досягнеш найкращого результату;

– це безкоштовно.

Джерело
Абітурієнту

Оприлюднено програми ЗНО-2019

Оприлюднено
МОН затвердило програми ЗНО на цей навчальний рік. Майбутні абітурієнти вже мають змогу розпочати підготовку до тестування.
Для учнів закладів загальної середньої освіти, які у наступному році стануть випускниками, результати ЗНО зараховуватимуться як бали за проходження державної підсумкової атестації. Вони обов’язково складатимуть тестування з 3 дисциплін:
 • української мови та літератури;
 • математики або історії України (на вибір учасника);
 • ще одного предмета із переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також англійська, іспанська, німецька або французька мова).
Згідно з наказом №77 Міністерства освіти у науки України «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти», ухвалено перелік програм за якими буде проведено незалежне оцінювання у 2019 році.
Програма ЗНО обов’язкової для вступу дисципліни «Українська мова та література»
Програма ЗНО для конкурсних предметів «Історія України» «Математика»
Програми ЗНО для іноземних мов «Англійська мова» «Іспанська мова» «Німецька мова» «Французька мова» «Російська мова»
Програми для STEM-дисциплін «Біологія» «Географія» «Фізика» «Хімія»
На базі затверджених програм уповноважені представники Українського центру оцінювання якості освіти укладають нові тестові завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році. Нагадаємо, зовсім нещодавно стали відомі дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання у наступному році. Посилання на Освіта.ua: http://osvita.ua Джерело
Абітурієнту

До 31 січня триватиме реєстрація осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні

Оприлюднено

З 8 до 31 січня 2019 року кожен охочий може зареєструватися на пробне ЗНО – така можливість відкрита на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Тестування відбудеться 16 та 23 березня.

Участь у пробному ЗНО не є обов’язковою, кожен може долучитися за власним бажанням. Його результати не зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію та не впливають на конкурсний бал під час вступу.

Пробне ЗНО проводиться для того, щоб учасники ознайомилися з процедурою тестування, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до робочого місця тощо.

Щоб пройти пробне оцінювання, необхідно створити особистий кабінет на сайті відповідного регіонального центру. Ознайомитися з переліком центрів та закріплених за ними областей можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти – http://testportal.gov.ua/regions/ (для переходу на сайт регіонально центру наведіть курсор та натисніть на назву області).

Слід підкреслити, що проходження пробного ЗНО є платним. Після реєстрації учасники отримають квитанції для оплати тесту. Вартість кожного тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти.

Після оплати учасники отримають електронне запрошення-перепустку. У ній будуть вказані час і місце проведення оцінювання.

Пробне ЗНО відбудеться з таких предметів:

16 березня – з української мови і літератури;

23 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета. Результати будуть оприлюднені у кабінетах учасників до кінця березня.

Джерело

Абітурієнту

Шановні майбутні магістри! Оприлюднено ЗНО онлайн в магістратуру

Оприлюднено

Ресурс Освіта.ЮА  оприлюднив ЗНО онлайн в магістратуру

Спосіб виконання всіх тестових завдань у запропонованих на цьому сайті тестах максимально наближений до реальних тестів, а форма надання відповіді відповідає виду, що пропонується вступникам у бланку відповідей під час проходження реальних тестів ЗНО.

Після виконання тестових завдань кожного тесту надаються правильні відповіді на всі завдання та розраховується результат у тестових та рейтингових балах, також визначається час витрачений на виконання тесту.

Для кожного предмету ви можете відкрити повний список всіх тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання. У цьому варіанті проходження ЗНО онлайн ви зможете отримати правильну відповідь на кожне завдання відразу після його виконання.

Для отримання додаткової інформації про зовнішнє незалежне оцінювання до магістратури з права ви можете скористатись розділом «ЗНО в магістратуру» на сайті Освіта.ua.

Новини

Кафедру відвідують перші випускники та майбутні абітурієнти

Оприлюднено

Кафедру відвідав Віктор Дудяк - один із перших випускників та кращих студентів.

Сьогодні Віктор Дудяк - викладач профільних дисциплін ДНЗ Чортківське ВПУ.

 

Ознайомитись із кафедрою комп'ютерних систем та мереж й спеціальністю "Комп'ютерна інженерія" Віктор привів, вже своїх вихованців, - призерів обласної олімпіади з інформатики.

Бажаємо майбутнім абітурієнтам та їх наставникам наступних творчих здобутків!

Новини

Університет відчинив свої двері для випускників шкіл та коледжів

Оприлюднено

18 листопада 2018 року у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя провели День відкритих дверей, на який завітали абітурієнти з різних куточків міста та області.

У читальній залі науково-технічної бібліотеки, де проходив захід, майбутні студенти та батьки переглянули відеоролик про університет та зустрілися з керівництвом і професорсько-викладацьким колективом навчального закладу.

Ректор університету, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Петро Ясній ознайомив присутніх з навчально-матеріальною базою вишу, особливостями організації освітнього процесу та перевагами вищої технічної освіти, яку можна здобути у Технічному університеті м. Тернополя. Серед названих ним пріоритетів — якісна дуальна освіта за всіма напрямками і спеціальностями; програми академічної мобільності та програми подвійних дипломів; оплачувана практика на високотехнологічних підприємствах Польщі, Німеччини, Литви; літні мовні школи за кордоном; навчання англійською мовою за бакалаврськими та магістерськими спеціальностями; широкий спектр пропозицій щодо працевлаштування від Ради роботодавців; можливість отримати під час навчання міжнародні сертифікати від регіональної мережевої академії СІSСО та інших провідних сертифікаційних центрів, які функціонують на базі ТНТУ; можливість навчатися на військовій кафедрі та отримати офіцерське звання.

Детальну інформацію про спільні програми академічної мобільності, міжнародні студентські програми, практики та стажування студентів за кордоном випускники шкіл почули від проректора з міжнародного співробітництва, доктора технічних наук, професора Вітенько Тетяни Миколаївни.

Про участь у міжнародній практиці та навчанні за кордоном безпосередньо розповіли учасники міжнародних програм: студент факультету комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії Кохан Василь, учасник програми Еразмус плюс в Університеті Валенсії (Іспанія); студент факультету інженерії машин, споруд та технологій Худик Олег, учасник програми Еразмус плюс в Каунаському технічному університеті (Литва); студенти факультету економіки та менеджменту Галяберда Андрій, Фармега Юрій та Рудюк Ірина, учасники програми Еразмус плюс в Університеті прикладних наук в Нисі (Польща).

З особливостями вступної кампанії, умовами та правила прийому до університету у 2019 році ознайомив присутніх відповідальний секретар приймальної комісії Кобельник Володимир Романович.

Діяльність ІТ-компанії «Скалхайф», яка активно долучається до працевлаштування випускників університету, представив член Ради роботодавців та співзасновник компанії Віталій Бревус.

Завершився захід зустріччю із деканами факультетів та ознайомчими екскурсіями навчальним закладом.

Новини

Співробітники кафедри відвідали презентацію зустрічі з компанією Huawei Ukraine

Оприлюднено
Сьогодні, 4 грудня, завідувач кафедри КС (Кафедра комп'ютерних систем та мереж ТНТУ) Осухівська Галина та заступник декана ФІС - Факультет комп'ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії Шаблій Наталія перебувають на зустрічі, зорганізованій компанією Huawei Ukraine, з нагоди третьої річниці проекту Seeds for the Future ("Насіння для майбутнього")  
Новини

Екскурсія лабораторіями кафедри КС

Оприлюднено

У рамках фестивалю "Фізичного експерименту 2018", зорганізованого Кафедра фізики ТНТУ та Тернопільським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, учасникам провели екскурсію лабораторіями кафедри КС (Кафедра комп'ютерних систем та мереж ТНТУ).

Усі бажаючі мали змогу ознайомитися із розробками студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія"

Новини

Наукові пікніки у Вишнівці

Оприлюднено
Перші Наукові пікніки у Вишнівці відбулися!!! Дорослі і малі мали змогу відкрити науку для себе з іншого боку У заході приймали активну участь викладачі та студенти кафедри.
Новини

Відкритий урок для учнів шкіл

Оприлюднено
Наші студенти продовжують ділитися набутим досвідом і знайомити молодших школярів зі спеціальністю Комп'ютерна інженерія. На фото студент магістр Буцій Роман (Roman Butsiy) у рідній школі в місті Копиченці   Чудовий профорієнтаційний захід відбувся корисно й цікаво для його учасників!
Новини

Відкрите лекційне заняття з “Основ програмування”

Оприлюднено

До уваги студентів, викладачів та всіх зацікавлених!

 

6 листопада 2018р., у вівторок, о 9:30 в ауд. 2-33 відбудеться відкрите лекційне заняття з курсу “Основи програмування” на тему: “Файлові структури даних”.

Заняття буде проведене ст.викладачем кафедри КС Петрик Оксаною Юліанівною.