Вибіркові / альтернативні дисципліни (магістр)

Вибіркові / альтернативні дисципліни (магістр)

Оприлюднено

Освітній рівень – “магістр” Семестр Назва вибіркової дисципліни Викладач XI 1 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ д.т.н., професор Лупенко Сергій Анатолійович 2 МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ д.т.н., професор Лупенко Сергій Анатолійович XI 1 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ТА РОЗПОДІЛЕНОЇОБРОБКИ ДАНИХ к.т.н., доцент Луцків Андрій Мирославович 2 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ к.т.н., доцент Луцків Андрій Мирославович