Абітурієнту

На данний момент з напряму підготовки 123 "Комп'ютерна інженерія" здійснюється підготовка фахівців (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) з напряму 123 "Комп'ютерна інженерія" (за старим переліком спеціальність 6/7/8.05010201 “Комп’ютерні системи та мережі”).

Завантажити буклет з інформацією корисною для абітурієнта (2017)

ЗАВАНТАЖИТИ КОРОТКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ.

ЗАВАНТАЖИТИ БУКЛЕТ (ВЕРСІЯ 2015).

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

 • Бакалавр, кваліфікація фахівця - бакалавр комп'ютерної інженерії (4 роки навчання).
 • Спеціаліст, на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
 • Магістр, на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

На кафедрі проводиться плідна робота зі студентами з метою підготовки їх, як висококваліфікованих спеціалістів у галузі «Комп’ютерна інженерія».

Сфера діяльності випускника спеціальності "Комп’ютерна інженерія" ("Комп'ютерні системи та мережі"):

 • розробка, встановлення та налагодження комп'ютерних систем та мереж;
 • встановлення та супровід програмного забезпечення комп'ютерних мереж;
 • розробка навігаційного та пошукового програмного забезпечення мережі Інтернет;
 • розробка та проектування мікропроцесорних та комп'ютерних пристроїв різноманітного призначення;
 • розробка засобів технічного діагностування комп'ютерних систем та мереж;
 • дослідницька та наукова діяльність.

Посади, які можуть займати випускники:

 • інженер системотехнік;
 • оператор електронно-обчислювальних машин;
 • адміністратор комп'ютерних мереж;
 • спеціаліст з проектування комп'ютерних систем та мереж;
 • інженер з обслуговування комп'ютерних систем та мереж;
 • інженер із застосування комп'ютерної техніки;
 • інженер з розробки і обслуговування баз даних;
 • спеціаліст з інтернет-програмування;
 • інженер системний-програміст.
Студенти активно залучаються до наукової роботи. На кафедрі проводиться науково-дослідна робота з підвищення ефективності роботи, безпеки комп’ютерних систем та мереж. Щорічно професорсько-викладацький склад, аспіранти, що закріплені за кафедрою, студенти беруть участь у науково-дослідній роботі, семінарах кафедри, різноманітних олімпіадах.
Отримати консультації та отримати відповіді на запитання стосовно вступу на напрям "Комп’ютерна інженерія" можна:
tel: +380(352) 52-41-33 e-mail: kaf_ki@tu.edu.te.ua
e-mail: ks.tntu@gmail.com

Посилання:

Коментування вимкнено