Колектив кафедри

Лупенко Сергій Анатолійович

Оприлюднено

Доктор технічних наук, професор Професор кафедри комп'ютерних систем та мереж

Лупенко Сергій Анатолійович – випускник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. В 1997 році отримав диплом спеціаліста (з відзнакою) за спеціальністю „Біотехнічні та медичні апарати і системи” та отримав кваліфікацію інженера-електроніка, а в 1998 – закінчив із відзнакою магістратуру за цією ж спеціальністю. В період з 1998 по 2001 рік навчався в аспірантурі Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

В 2001 році, під керівництвом д.т.н., професора Щербака Леоніда Миколайовича, Лупенко С.А. захистив кандидатську дисертацію на тему „Моделювання та методи обробки циклічних сигналів серця на базі лінійних випадкових функцій” за спеціальністю 01.05.02 „Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)”.

У 2010 році, Лупенко С.А. захистив докторську дисертацію на тему „Розвиток теорії моделювання та обробки циклічних сигналів в інформаційних системах” за спеціальністю 01.05.02 „Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)” (науковий консультант - д.т.н., професор Щербак Леонід Миколайович).

Свою професійну діяльність Лупенко Сергій Анатолійович розпочав із посади інженера-програміста (1998 рік).

З 2001 року працював на посадах асистента, доцента, заступника завідувача кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

В 2004 році Лупенку С.А. присвоєно вчене звання доцента та обрано на посаду завідувача кафедрою радіокомп’ютерних систем.

З 2009 року – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії.

В 2011 році Лупенка С.А. обрано на посаду завідувача кафедри комп’ютерних систем та мереж та присвоєно вчене звання професора за цією ж кафедрою.

З 2016 року Лупекно С.А. працює на посаді професора кафедри кафедри комп’ютерних систем та мереж.

Лупенко С.А.  - член Вченої ради та науково-технічної ради ТНТУ ім. І.Пулюя, член комісії з питань науки Вченої ради ТНТУ ім. І.Пулюя, член вченої ради факультету інформаційно-комп’ютерних систем та програмної інженерії, член редколегії наукового фахового журналу «Вісник Тернопільського національного технічного університету», член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Є керівником науково-дослідної лабораторії «Моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж» ТНТУ ім. І.Пулюя.

Є співголовою наукового тематичного семінару в ТНТУ ім. І.Пулюя за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки).

За безпосередньої участі Лупенка С.А. в університеті було:

 • ліцензовано магістерську спеціальність 8.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології»;
 • ліцензовано магістерську спеціальність 8.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі»;
 • ліцензовано спеціальність 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі»;
 • ліцензовано спеціальність 7.090703 «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»;
 • акредитовано спеціальність 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» та напрям 6.050101 «Комп'ютерні науки»;
 • акредитовано спеціальність 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі»;
 • акредитовано спеціальність 7.090703 «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення».

Лупенко С.А. підготував одного кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 „Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)”, є науковим консультантом здобувачів наукового ступеня доктора технічних наук та науковим керівником аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 01.05.02, 01.05.03, 05.13.05 та 05.13.06.

Керував та керує такими науково-дослідними темами:

 • ВК 21-06 «Математичне моделювання, методи обробки та імітації біометричних циклічних сигналів в інформаційних системах», номер держреєстрації.
 • ВК 34-11 «Моделювання та розробка алгоритмів криптоаналізу з використанням паралельних та розподілених комп’ютерних систем», номер держреєстрації.
 • ДІ 188-12 «Розробка математичного та програмного забезпечення інформаційних систем діагностики та аутентифікації людини за циклічними біометричними сигналами».

Приймав участь у виконанні таких науково-дослідних тем:

 • ДІ 72-97 ”Система екологічного і медичного моніторингу довкілля”, номер держреєстрації № 0197U004549.
 • ДІ-85-2000 “Математична модель стохастично періодичних навантажень енергосистем і розробка на її основі методів статистичного аналізу графіків навантажень”, номер держреєстрації №0100U000784,
 • ДІ-94-02 “Інформаційні технології статистичного аналізу і прогнозу ритмічних сигналів, їх застосування для оптимізації управління енергонавантаженням”, номер держреєстрації №0102U002297.

У 2008 році був співорганізатором курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Методи та засоби цифрової обробки даних в телекомунікаційних системах  та мережах» для офіцерів прикордонної служби України та на замовлення державної фірми Хітако (Соціалістична республіка В’єтнам).

В 2005 році Лупенко С.А. нагороджений грамотою обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розбудову навчального закладу, а у 2010 році грамотою Тернопільської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, значні наукові досягнення та з нагоди дня науки.

За час своєї наукової та науково-педагогічної діяльності Лупенко С.А. опублікував понад 160 наукових та навчально-методичних праць.

Особиста сторінка науковця на веб-сторінці бібліотеки університету
Лупенко Сергій Анатолійович – випускник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. В 1997 році отримав диплом спеціаліста (з відзнакою) за спеціальністю „Біотехнічні та медичні апарати і системи” та отримав кваліфікацію інженера-електроніка, а в 1998 – закінчив із відзнакою магістратуру за цією ж спеціальністю. В період з 1998 по 2001 рік навчався в аспірантурі Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

Коментування вимкнено