Наукові семінари

Оприлюднено Оприлюднено в Наукові семінари
Наукові семінари проводяться на кафедрі раз на тиждень. На них учасники семінарів діляться своїми досягненнями, здобутками, обговорюють актуальні проблеми розвитку сучасної науки.
Наукові інтереси членів кафедри пов’язані  з наступною тематикою:
 • теорія моделювання та обробки циклічних сигналів в інформаційних системах;
 • високопродуктивні розподілені обчислення;
 • інформаційна комп’ютерна безпека, зокрема системи аутентифікації;
 • принципи проектування програмних систем;
 • моделі, методи і засоби оцінювання якості програмного забезпечення;
 • розробка методів формування (генерування) коливань в рамках теорії циклічних сигналів;
 • імітаційне моделювання різних класів циклічних сигналів для детермінованого та стохастичного підходів;
 • дослідження ймовірнісної структури циклічних випадкових процесів;
 • розробка програмних та програмно-апаратних засобів генерування циклічних сигналів для задач тестування інформаційних систем;
 • методи аналізу та прогнозу часових рядів;
 • методи прийняття рішень в технічних задачах;
 • організація інформаційно-пошукових систем;
 • математичні моделі, методи та засоби оцінювання опінії текстової інформації з інтернет ресурсів.

Коментування вимкнено